Phương pháp sử dụng Stochastic

Stochastics, là chỉ số kỹ thuật dựa trên dấu hiệu đảo chiều để đánh giá việc “bán quá nhiều” hoặc “mua quá nhiều” tại thị trường không có xu hướng. Được phát minh vào năm 1950 bởi một nhà phân tích biểu đồ George Lane của Hoa Kỳ như là một phương pháp đầu tư ngược chiều.

Stochastics, là chỉ số được hiển thị trong cửa sổ phụ (sub window) của biểu đồ, và nếu 2 biểu đồ là 30% hoặc ít hơn, được phán đoán là bán quá mức và đặt lệnh mua, nếu 2 biểu đồ là 70% hoặc nhiều hơn, được phán đoán là mua quá mức và đặt lệnh bán.

Bài viết này giới thiệu phương pháp sử dụng stochatics.

Phương pháp tính stochatics

Stochastics được cấu thành từ 2 đường giao động khác nhau là đường chính được gọi là %K; đường còn lại %D là đường trung bình động của %K.

Phán đoán giao dịch dựa vào vị trí và thời điểm cắt nhau giữa 2 đường này.

Phép tính stochatics
  • %K = {(Giá đóng – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ) ÷ (giá cao n ngày trong quá khứ – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ)} × 100%
  • %D = {(Tổng m ngày của (Giá đóng – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ)) ÷ (tổng m ngày của (giá cao nhất n ngày trong quá khứ – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ) ) × 100%
  • Slow%D(SD) = SMA (trung bình động đơn giản) của %D của x ngày
Giá trị chủ yếu sẽ nhập “n", “m", “x"
  • n = 14, 9, 5
  • m = 3
  • x = 3

Phương pháp hiển thị stochatics

Thứ tự hiển thị stochatics trên MT4/MT5 cho PC

Chọn “Chỉ số → động lượng → Stochastic Oscillator" từ khung “cửa sổ dịch chuyển" ở bên trái màn hình MT4/MT5, sau đó kéo và thả (giữ chuột trái và di chuyển sau đó nhả chuột) nó vào biểu đồ bạn muốn áp dụng.

hiển thị Stochastic MT4

Ở chế độ cài đặt mặc định của MT4/MT5, “%K=5", “%D=3", “Chậm dần (SD)=3". Bạn có thể sử dụng Stochastic mà không thay đổi các tham số.

Giá trị cài đặt Stochastic

Với thao tác trên, bạn đã hoàn thành xong việc hiển thị Stochastic lên biểu đồ.

Stochastic

Nếu bạn muốn xóa stochastic, nhấp chuột phải vào biểu đồ → nhấp vào “các công cụ hỗ trợ" → chọn “Stochastic Oscillator" → nhấp vào nút “Xóa" là bạn đã có thể xóa được chỉ số mà bạn muốn xóa.

xóa stochastic MT4

Thứ tự hiển thị stochastic lên MT4/MT5 cho smartphone

Mở màn hình biểu đồ từ “tab biểu đồ" của ứng dụng MT4/MT5, chạm vào biểu tượng “f" trên màn hình biểu đồ → chạm vào “cửa sổ chính" từ màn hình chỉ số.

hiển thị stochastic MT4 smartphone

Chạm vào “Stochastic Oscillator" trên màn hình “thêm chỉ số", màn hình cài đặt được hiển thị.

Stochastic Oscillator, có thể được sử dụng mà không cần bất kỳ cài đặt đặc biệt nào, vì vậy bạn hãy chạm vào nút “xong".

hiển thị Stochastic lên MT4 smartphone

Với thao tác chạm trên, bạn đã có thể hiển thị Stochastic lên biểu đồ MT4/MT5 cho smartphone.

Phương pháp xem chỉ số Stochastic

Phương pháp xem chỉ số Stochastic

Stochastic được hiển thị ở khung biểu đồ dưới của biểu đồ trên. Được cấu tạo bởi 2 đường.

Đường thẳng bình thường là chu kỳ %K, đường chấm là chu kỳ %D. Phán đoán giao dịch dựa trên vị trí hoặc thời điểm giao nhau giữa 2 đường này.

Ví dụ giao dịch sử dụng Stochastics

Bạn có thể đưa ra quyết định mua và bán tại thời điểm giao nhau của tỷ lệ %K và %D và Stochastic nằm tại vị trí tỷ lệ nào.

Ngoài giao dịch “dưới 30% là đường bán nhiều, trên 70% là đường mua nhiều”, thường còn sử dụng đường được bán nhiều ở mức dưới 20%, đường được mua nhiều là đường trên 80%.

Cách sử dụng Stochastics

    i
  • Khi cả %K và %Dđều nhỏ hơn 30% + %K vượt quá % D từ bên dưới = mua
  • Khi cả %K và %Dđều lớn hơn 70% + %K đi qua % D từ trên xuống = bán

Khoanh tròn màu đỏ trên biểu đồ là tín hiệu mua, khoanh tròn màu xanh là tín hiệu bán. Stochastics hiệu quả tại thị trường giá cố định và không có xu hướng, tuy nhiên điểm yếu của nó là độ chính xác kém nếu thị trường trở thành thị trường có xu hướng.

Khi phát sinh xu hướng từ thị trường giá ổn định, cùng với việc thực hiện nhanh cắt lỗ, bạn có thể sử dụng chỉ số MACD vì nó cố thể khắc phục điểm yếu của Stochastics.

Bài viết liên quan

Lý do sử dụng chỉ số Stochastics

Trong thị trường phẳng không có xu hướng, không có xu hướng rõ ràng, gây khó khăn cho việc phán đoán mua và bán. Do đó, cần phải đưa ra phán đoán dựa trên các chỉ số động lượng chẳng hạn như chỉ số phán đoán việc “bán quá nhiều" hoặc “mua quá nhiều" của stochastics.

Trường hợp sử dụngStochastics

Biểu đồ trên hiển thị đồng thời MACD và stochastic.

Đối với thị trường là bằng phẳng, tín hiệu giao dịch của MACD là không rõ ràng, stochastics có thể đánh giá rõ ràng “đường 70% được mua nhiều" và “đường 30% được bán nhiều".

MACD, là chỉ số kỹ thuật hiệu quả khi thị trường có xu hướng. Ngược lại, Stochastics là chỉ số phát huy tốt khi thị trường không có xu hướng. Có thể nói rằng, bạn sẽ giao dịch đem lại lợi nhuận khi cùng lúc sử dụng thành thạo cả 2 chỉ số kỹ thuật.