Phương pháp hiển thị/ẩn hiển thị nút One Click Trading

One Click Trading

Nút tỷ giá hối đoái được hiển thị ở phía trên bên trái của màn hình biểu đồ MT4 hoặc MT5 được gọi là “One Click Trading". Chức năng giao dịch bằng One Click Trading – một cú nhấp chuột này có thể được hiển thị/ẩn hiển thị bằng cách nhấn Alt + T trên bàn phím.

Không có vấn đề gì nếu chức năng One Click Trading được bật và hiển thị như hiện tại, tuy nhiên thông thường việc ẩn hiển thị sẽ an toàn hơn tránh việc bạn không nhấp và đặt lệnh do nhầm lẫn.

Phương pháp ẩn hiển thị One Click Trading

Để ẩn hiển thị màn hình giao dịch One Click Trading MT4, bạn có thể ẩn hiển thị màn hình bằng cách nhấn tổ hợp phím Alt + T.

Bạn cũng có thể ẩn hiển thị bằng cách “nhấp chuột phải" lên biểu đồ → nhấp chuột vào “One Click Trading".

Ẩn hiển thị One Click Trading

Với thao tác 2 lần nhấp đơn giản ở trên, màn hình giao dịch One Click Trading sẽ biến mất.

Ẩn hiển thị One Click Trading

Nếu bạn muốn hiển thị lại One Click Trading, chỉ cần thực hiện lại thao tác tương tự.