Phương pháp sử dụng “Vertical Time Lines” – chỉ số có thể vẽ tối đa 6 đường thẳng góc khác nhau trong thời gian quy định trên MT4

“Vertical Time Lines" chỉ số có thể vẽ tối đa 6 đường thẳng góc khác nhau trong thời gian quy định vì có thể vẽ tự động đường thẳng góc phù hợp với thời gian mở hoặc đóng cửa thị trường hoặc thời gian của thị trường ngoại hối New York có tỷ giá hối đoái dễ biến động, do đó, dễ dàng nhìn khung thời gian bằng mắt và dễ dàng giao dịch.

Tải “Vertical Time Lines"

Tải “Vertical Time Lines" từ trang web chính thức của MQL5 dưới đây.

Nhấp vào địa chỉ URL “vertical_time_lines.mq4".

https://www.mql5.com/en/code/12266

Trang web chính thức MQL5

File mq4 được tải về.

Trang web chính thức MQL5

Di chuyển file chỉ số đến folder MT4

Khởi động MT4 sau đó nhấp chuột chọn “File" → “Mở thư mục dữ liệu" phía trên màn hình.

thư mục dữ liệu MT4

Sau khi mở folder, tiếp tục mở “MQL4" → “Indicators".

Lướt để tìm file “vertical_time_lines.mq4" đã tải lúc nãy sau đó di chuyển nó đến folder “Indicators".

thư mục dữ liệu MT4

Khởi động lại MT4 để áp dụng vertical_time_lines

Khi chèn chỉ số mới vào MT4, bạn cần khởi động lại MT4 để chỉ số được hiển thị.

Sau khi khởi động MT4, chọn “Navigator (cửa sổ dịch chuyển)" → “Intorcation (chỉ số)" → “vertical_time_lines" trên khung trái màn hình MT4, sau đó kéo và thả lên biểu đồ mà bạn muốn áp dụng.

Áp dụng chỉ số MT4

Ngoài ra bạn cũng có thể hiển thị bằng cách chọn “Thêm" → “Công cụ phân tích đường thẳng đứng" → “Tùy chỉnh" → “vertical_time_lines" từ menu trên màn hình.

Thiết lập vertical_time_lines

Thiết lập hiển thị từ tag tham số nhập vào.

Trong tag này có nhiều mục nhưng cơ bản cách thiết lập đơn giản chỉ cần thiết lập 2 vị trí mỗi đường.

thiết lập vertical_time_lines

Mục thiết lập trong tham số của vertical_time_lines
  • Visible: true→Hiển thị / false→Không hiển thị
  • Time: Chỉ định thời gian bạn muốn kéo đường thẳng đứng

1 đường thẳng đứng được hiển thị bằng cách chọn “Line 1 Visible" là “True".

Đường thẳng đứng theo thời gian đó sẽ được hiển thị bằng cách chỉ định “Line 1 Time" ở dưới.

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi màu và kiểu dáng đường thẳng đứng.

Giờ hiển thị là GMT+2 (Giờ mùa hè là GMT+3)

Máy chủ của XM, được hiển thị ở múi giờ GMT+2 (Giờ mùa hè là GMT+3), có mức chệnh lệch thời gian với Việt Nam là 5 giờ. (Giờ mùa hè là 4 giờ)

Ví dụ, trường hợp bạn muốn kéo đường thẳng đứng tại 21 giờ (giờ mùa hè là 20 giờ) theo giờ Việt Nam là lúc thị trường ngoại hối New York bắt đầu thì thiết lập vertical time lines tại thời gian 14 giờ (giờ mùa hè là 13 giờ).

Hoàn thành hiển thị

Một đường thẳng đứng xuất hiện tại thời điểm được đặt ở trên.

Theo mặc định, chỉ có 2 đường thẳng đứng được hiển thị, tuy nhiên bạn có thể vẽ tối đa 6 đường thẳng đứng bằng cách cài đặt Visible là true.

vertical_time_lines

Có thể kết hợp với chỉ số hiển thị giờ Việt Nam

Bạn cũng có thể kết hợp với chỉ số “JPN_Time_SubZero.mq4" trực tiếp hiển thị thêm giờ Việt Nam.

vertical_time_lines

Phương pháp xóa chỉ số vertical_time_lines

Để xóa chỉ số, bạn nhấp chuột phải lên biểu đồ → chọn “Chỉ số đang hiển thị" → “vertical_time_lines", sau đó chỉ cần nhấp chuột chọn nút “Xóa".

xóa vertical_time_lines

màn hình xóa vertical_time_lines