Phương pháp kiểm tra phiên bản MT4 và nâng cấp lên phiên bản MT4 mới nhất

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2019 (thứ 6), các phiên bản cũ của MT4 sẽ nằm ngoài đối tượng hỗ trợ từ MetaQuotes. MT4 được cập nhật thường xuyên bởi nhà phát triển MetaQuotes và các phiên bản cũ hơn không còn được hỗ trợ.

Nếu bạn không thể đăng nhập vào MT4 hoặc sử dụng các tính năng mới, bạn có thể giải quyết bằng cách nâng cấp lên phiên bản MT4 mới nhất.

Các phiên bản dưới đây không thuộc đối tượng hỗ trợ từ ngày 1 tháng 3 năm 2019 (thứ 6).

Phiên bản MT4 trở thành phiên bản không thuộc đối tượng hỗ trợ
  • MT4 Desktop (PC): Phiên bản cũ hơn Build 1118
  • MT4 Android: Phiên bản cũ hơn Build 1104

Các phiên bản cũ của MT4 được liệt kê ở trên sẽ không còn được hỗ trợ vào ngày 1 tháng 3 năm 2019, vì vậy bạn nên nâng cấp lên phiên bản MT4 mới nhất.

Phương pháp kiểm tra phiên bản MT4 sử dụng

MT4 Desktop (PC)

Trong phiên bản PC MT4, bạn có thể mở MT4 và kiểm tra phiên bản MT4 hiện tại từ “Trợ giúp" -> “Về chúng tôi" trên màn hình.

Kiểm tra phiên bản MT4

Phiên bản (version) và số bản dựng (build) được hiển thị ở phía dưới bên trái của màn hình thông tin phiên bản.

Kiểm tra phiên bản MT4

MT4 Android

MT4 phiên bản Android, bạn có thể kiểm tra phiên bản ứng dụng MT4 hiện tại từ thông tin phiên bản bằng cách khởi động ứng dụng MT4, chạm vào menu (biểu tượng 3 dòng) → thông tin phiên bản.

Kiểm tra phiên bản MT4

Phương pháp nâng cấp phiên bản MT4

MT4 Desktop (PC)

Đối với phiên bản MT4 PC, ngay cả khi đã cài đặt MT4 cũ, MT4 được cập nhật lên phiên bản mới nhất bằng cách tải xuống/cài đặt tệp MT4 mới nhất.

Nếu không thể cập nhật lên phiên bản mới nhất, hãy gỡ cài đặt MT4 cũ và cài đặt phiên bản MT4 mới nhất.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào môi trường, bằng việc nâng cấp MT4 lên phiên bản mới nhất, có thể khiến MT4 không thể sử dụng được các chỉ số tùy chỉnh và EA (Chương trình giao dịch tự động) đã được sử dụng cho đến nay. Để an toàn hơn bạn nên sao chép thư mục dữ liệu MT4 sang vị trí khác.

Ngoài ra, sau khi nâng cấp MT4, EA cần được thiết lập lại.

MT4 Android

Trong trường hợp ứng dụng MT4 Android, MT4 được nâng cấp lên phiên bản mới nhất bằng cách cập nhật ứng dụng từ Google Play.

Cập nhật ứng dụng MT4

Ứng dụng MT4 iPhone cũng được nâng cấp bằng cách cập nhật ứng dụng. Khi áp dụng cập nhật tự động, MT4 được cập nhật tự động.

Để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tính năng mới nhất, bạn cần có phiên bản mới nhất của MT4.

MT4 mới nhất tại XM có thể được tải xuống từ phần mềm giao dịch trên trang web chính thức XM

XM MT4MT4