Phương pháp sử dụng XM,Tài khoản thực XM

Thumbnail of post image 021

Hãy kiểm tra 6 điểm trước khi mở tài khoản thực với XM để sử dụng có lợi và thuận tiện ở XM. Nếu bạn không đáp ứng cá ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 044

XM, công ty ngoại hối nước ngoài, mỗi người có thể mở tối đa 8 tài khoản. Tận dụng khả năng mở nhiều tài khoản này, b ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 199

Chương trình trung thành XM, là điểm có thể nhận tự động trong mỗi phiên giao dịch dựa trên trạng thái trung thành củ ...

Phương pháp sử dụng XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 154

Nguyên nhận không thể nhận được tiền thưởng XM là do các điều kiện nhận tiền thưởng không được đáp ứng. Đặc biệt khi ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 031

Có 3 loại thưởng XM “Thưởng mở tài khoản mới”, “Thưởng nạp tiền” và “XMP (Trạng thái tr ...

Phương pháp sử dụng XM,Tài khoản thực XM

Thumbnail of post image 080

Nếu bạn mở tài khoản thực ở XM, bạn có thể nhận được tiền thưởng 30$ giới hạn trong lần đầu tiên. (Không thể nhận đượ ...