Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 059

Xác thực 2 bước của XM không phải là chức năng đăng nhập xác thực 2 bước khi đăng nhập, mà là chức năng tăng cường bả ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 176

Ngoài giao dịch ngoại hối, XM có thể giao dịch tổng cộng 46 sản phẩm CFD, bao gồm “4 kim loại quý, 8 CFD hàng h ...

Phương pháp sử dụng XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 108

Nếu tài khoản của bạn không có giao dịch hoặc nạp/rút tiền trong vòng 90 ngày trong tình trạng không có số dư, tài kh ...

Phương pháp sử dụng XM,Tài khoản thực XM

Thumbnail of post image 136

Hãy kiểm tra 6 điểm trước khi mở tài khoản thực với XM để sử dụng có lợi và thuận tiện ở XM. Nếu bạn không đáp ứng cá ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 117

Các công cụ tính toán Forex của XM là các công cụ máy tính khác nhau có thể thực hiện “chuyển đổi tiền tệ theo ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 038

“Bảng thông tin giao dịch” được hiển thị trên trang chủ của trang web chính thức XM là biểu đồ về “ ...

Phương pháp sử dụng XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 041

Tại XM của các nhà môi giới Forex, 1 khách hàng có thể sở hữu tối đa đến 8 tài khoản, tuy nhiên các giao dịch không h ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 075

XM, công ty ngoại hối nước ngoài, mỗi người có thể mở tối đa 8 tài khoản. Tận dụng khả năng mở nhiều tài khoản này, b ...

Phương pháp sử dụng XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 041

Đòn bẩy hiệu quả là đòn bẩy áp dụng trong quá trình giao dịch. Đòn bẩy tối đa thể hiện có thể giao dịch đến tối đa ba ...

Phương pháp sử dụng XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 029

Bạn có thể kiểm tra mức đòn bẩy tối đa tài khoản của bạn được mở tại XM từ trang thành viên XM và công cụ giao dịch M ...