Phương pháp sử dụng Envelope

Envelope là chỉ số chênh lệch trên dưới đường trung bình động với khoảng cách nhất định. Bằng cách hiển thị envelope trên biểu đồ, bạn có thể sử dụng khuynh hướng giá thay đổi trong phạm vi chênh lệch nhất định so với đường trung bình động để giúp ích trong giao dịch.

Mức độ chênh lệch khác nhau tùy thuộc vào giá trị độ lệch cài đặt khi hiển thị Envelope. Nếu độ biến động của thị trường lớn, độ rộng của giá sẽ lệch khỏi đường trung bình động lớn. Do đó, bạn cần phải đặt giá trị độ lệch mỗi lần tùy thuộc vào tình hình thị trường và khung thời gian của biểu đồ đang được hiển thị.

Bài viết này giới thiệu cách xem Envelope và cách sử dụng Envelope một cách chính xác.

Phương pháp hiển thị Envelope

Các bước hiển thị Envelope trên MT4/MT5 cho PC

Từ khung “cửa sổ dịch chuyển” ở bên trái của màn hình MT4 (hoặc MT5), chọn “chỉ số” → “xu hướng” → “Bollinger Bands”, kéo và thả nó vào biểu đồ bạn muốn áp dụng (nhấp và giữ chuột trái → Thả chuột).

Các bước hiển thị Envelope trên MT4

Màn hình thiết lập Envelope sẽ hiển thị, bạn có thể thay đổi 3 vị trí “chu kỳ", “phương thức MA", “độ lệch".

Màn hình cài đặt Envelope MT4

Ví dụ cài đặt Envelope
 • Chu kỳ: 5, 7, 10, 14, 25, 75, 100,…
 • Phương thức MA: Simple (đơn giản) hoặc Exponential (hàm mũ)
 • Độ lệch: Điều chỉnh để giá tiếp xúc Envelope

Bạn cũng có thể cài đặt màu sắc của envelope từ tab cài đặt “màu sắc”.

Với thao tác trên, bạn đã hoàn thành việc hiển thị envelope lên biểu đồ.

Envelope MT4

Ngoài ra, nếu muốn xóa envelope, bạn có thể xóa bằng cách nhấp chuột lên biểu đồ → “các công cụ hỗ trợ" → chọn “Envelopes".

Xóa Envelope MT4

Các bước hiển thị Envelope lên biểu đồ MT4/MT5 smartphone

Mở màn hình biểu đồ từ “tab biểu đồ" của ứng dụng MT4/MT5, chạm vào biểu tượng “f" trên màn hình biểu đồ → chạm vào “cửa sổ chính" từ màn hình chỉ số.

Envelope cho MT4 smartphone

Chạm vào “Envelope" trên màn hình “thêm chỉ số", màn hình cài đặt được hiển thị.

Bạn có thể thay đổi tùy ý 3 vị trí “chu kỳ", “độ lệch", “phương thức MA", sau khi hoàn thành thay đổi, bạn chọn “xong".

màn hình cài đặt Envelope MT4 smartphone

Với thao tác chạm trên, bạn đã hoàn tất việc hiển thị Envelope lên biểu đồ MT4/MT5 cho smartphone.

Về cài đặt Envelope

Chu kỳ Envelope

Vì Envelope là đường chênh lệch khoảng cách nhất định từ đường trung bình động, vì vậy chu kỳ Envelope, là “chu kỳ của đường trung bình động" được hiển thị ở trung tâm Envelope. Tóm lại, “đường trung tâm Envelope = đường trung bình động".

Vì thế, bạn sẽ dễ dàng giao dịch hơn nếu nhập chu kỳ giống với đường trung bình động thường sử dụng.

Khung thời gianTiêu chuẩn cài đặt chu kỳ của đường trung bình động
15 phút4, 8, 12, 16, 20, 24, 48, 64, 96,...
1 giờ4, 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96, 120,...
4 giờ2, 4, 6, 12, 24, 60, 120, 240,...
Ngày5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 25 ngày, 50 ngày 75 ngày, 100 ngày, 200 ngày,...
Tuần13 tuần, 26 tuần, 52 tuần,...
Tháng12 tháng, 24 tháng, 60 tháng,...

Phương thức Envelope

Envelope là đường hiển thị khoảng cách trên dưới nhất định từ đường trung bình động trung tâm (ở giữa), vì thế bạn cần cài đặt phương thức của đường trung bình động trung tâm.

ối với giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch Forex, “đường trung bình động đơn giản (SMA)" và “đường trung bình động hàm mũ (EMA)" là 2 đường được sử dụng chủ yếu, tuy nhiên so với đường trung bình động đơn giản (MA), đường trung bình động hàm mũ (EMA) chú trọng giá gần nhất sẽ hiệu quả hơn trong thị trường ngoại hối biến động giá mạnh.

Phương thức đường trung bình động
 • Đường trung bình động đơn giản (MA): Ký hiệu của MT4 “Simple"
 • Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Ký hiệu của MT4 “Exponential"
 • Đường trung bình động trượt (SMMA): Ký hiệu của MT4 “Smoothed"
 • Đường trung bình động có trọng số (WMA): Ký hiệu của MT4 “LinearWeighted"

Độ lệch Envelope

Độ lệch của Envelope, là độ lệch cài đặt Envelope được hiển thị trong khoảng chênh lệch bao nhiêu từ đường trung bình động của chu kỳ đã chỉ định.

Giá trị độ lệch hoàn toàn khác nhau tùy vào biến động chu kỳ, giá hoặc khung thời gian của biểu đồ vì vậy giá trị độ lệch sẽ nhập thay đổi hoàn toàn khác nhau. Do đó, bạn cần cài đặt mỗi lần để phù hợp với tình hình giá thị trường.

Mẹo cài đặt là điều chỉnh giá trị tại điểm tiếp xúc trên dưới đường Envelope.

Khung thời gianGiá trị tham khảo độ lệch Envelope (Trường hợp chu kỳ là 14)
5 phút0.01 ~ 0.05
15 phút0.05 ~ 0.15
1 giờ0.15 ~ 0.40
4 giờ0.60 ~ 0.80
Ngày1.00 ~ 1.50
Tuần3.00 ~ 3.50

Phương pháp cài đặt chính xác độ lệch Envelope

Độ lệch của Envelope, thay đổi theo biến động giá thị trường như đã nói ở trên. Vì vậy, không thể hiển thị 1 lần mà sử dụng mãi được, bạn cần cài đặt độ lệch tương ứng với thị trường lúc đó trước khi giao dịch.

Điều chỉnh độ lệch tại điểm giá tiếp xúc giới hạn trên/giới hạn dưới của Envelope

Biểu đồ dưới đây, là Envelope đã cài đặt với “cặp tiền tệ USD/JPY, khung thời gian 1 giờ, chu kỳ 14, phương thức Exponential, độ lệch 0.50%“.

Nhìn vào biểu đồ, bạn hiểu được đường giới hạn trên/giới hạn dưới của Envelope, nằm quá xa từ giá trị thấp giá trị cao của giá, vì vậy không thể phán đoán giao dịch.

Ví dụ cài đặt nhầm Envelope

Biểu đồ tiếp thep, là Envelope chỉ thay đổi độ lệch 0.50%" còn lại thời điểm và điều kiện hoàn toàn tương tự.

Nhìn vào biểu đồ và bạn có thể hiểu rằng giá tiếp xúc giới hạn trên/giới hạn dưới của Envelope sau đó biến động tăng hoặc biến động giảm. Nếu cài đặt độ lệch tại vị trí giá đường gần tiếp xúc với đường Envelope, bạn dễ dàng phán đoán giao dịch hơn.

Ví dụ hiển thị Envelope

Như vậy, nếu không cài đặt độ lệch thích hợp tại điểm giá tiếp xúc với giới hạn trên/giới hạn dưới của Envelopes, bạn không thể phán đoán chính xác giao dịch.

Phương pháp giao dịch sử dụng Envelope

Phương pháp giao dịch sử dụng Envelope được chia làm 2 cách lớn.

 1. Phương pháp giao dịch ngược chiều từ giới hạn trên, giới hạn dưới
 2. Phương pháp giao dịch thuận chiều từ giá trị trung tâm theo hướng giới hạn/giới hạn dưới trong thị trường có xu hướng

1. Phương pháp giao dịch ngược chiều từ giới hạn trên, giới hạn dưới

Trong thị trường không có xu hướng rõ ràng, bạn có thể giao dịch ngược chiều tại điểm giá tiếp xúc giới hạn trên/giới hạn dưới của Envelope.

Ví dụ giao dịch Envelope

Như biểu đồ trên, đang hiển thị Envelope với khung thời gian 1 giờ, chu kỳ 14 và độ lệch 0.25%.

Có thể lấy ví dụ giao dịch như bán tại điểm giá đã tiếp xúc giới hạn trên của Envelopes (vị trí khoanh tròn xanh), mua tại điểm giá đã tiếp xúc giới hạn dưới (vị trí khoanh tròn đỏ) và cắt lỗ tại thời điểm giao dịch biến động theo hướng ngược lại giao dịch (vị trí tam giác xanh lá).

Phương pháp giao dịch

Tại thị trường không có xu hướng, bạn kiếm lời bằng giao dịch ngược chiều bán tại giới hạn trên và mua tai giới hạn dưới của Envelopes.

Cắt lỗ nếu giá biến động ngược lại với lệnh sau khi đặt lệnh mới.

2. Phương pháp giao dịch thuận chiều từ giá trị trung tâm theo hướng giới hạn/giới hạn dưới

Tại thị trường có xu hướng, bạn có thể giao dịch theo hướng từ giá trị trung tâm của Envelope đến giới hạn trên/giới hạn dưới.

Ví dụ giao dịch Envelope

Biểu đồ trên, đang hiển thị Envelope với khung thời gian 4 giờ, chu kỳ 14 và độ lệch 0.50%.

Ví dụ biểu đồ này, vì xu hướng giảm, do vậy bạn có thể giao dịch bằng cách đặt lệnh bán tại điểm giá trị trung tâm Envelopes (đường trung bình động) )vị trí khoanh tròn canh), đóng lệnh tại giới hạn dưới của Envelopes (vị trí khoanh tròn đỏ) và cắt lỗ nếu giá chạm giới hạn trên (vị trí tam giác xanh lá).

Phương pháp giao dịch

Tại thị trường xu hướng, bạn kiếm lời bằng giao dịch thuận chiều tại giá trị trung tâm của Envelopes và đóng lệnh tại giới hạn trên/giới hạn giảm.

Cắt lỗ nếu giá chạm đến giới hạn trên/giới hạn dưới theo hướng ngược lại với lệnh

Tóm tắt phương pháp sử dụng Envelope

 • Envelopes chỉ số hiển thị tỷ lệ chênh lệch nhất định từ đường trung bình động
 • Giá trị độ lệch thay đổi mỗi lần theo biến động
 • Giao dịch ngược chiều từ giới hạn trên/giới hạn dưới
 • Giao dịch thuận chiều từ giá trị trung tâm theo hướng giới hạn trên/giới hạn dư

Envelope có thể được giao dịch thuận chiều/ngược chiều trên thị trường không có xu hướng hoặc có xu hướng, nhưng điều quan trọng bạn cần lưu ý là độ lệch phải được thay đổi mỗi lần tùy vào biến động thị trường.