Thông tin mới XM

Thumbnail of post image 121

Do sự thay đổi sang giờ mùa hè, giờ giao dịch của các loại sản phẩm tài chính XM của công ty Forex nước ngoài XM sẽ b ...

XM MT4,Phương pháp sử dụng MT4,Phương pháp sử dụng MT5

Thumbnail of post image 101

Khi MT4 hoặc MT5 của XM trở nên không cần thiết hoặc khi muốn cài đặt lại do sự cố, bạn có thể gỡ cài đặt MT4/MT5.

Phương pháp sử dụng MT5

Thumbnail of post image 195

Mũi tên được hiển thị tại điểm giao dịch này thuận tiện vì bạn có thể kiểm tra sự khác biệt giữa các lệnh đặt mới và ...

Phương pháp sử dụng MT5

Thumbnail of post image 161

MT5 (MetaTrader5) là phần mềm giao dịch được phát hành vào năm 2011 dưới dạng phiên bản mới nhất của MT4 và có thể đư ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 127

Xác thực 2 bước của XM không phải là chức năng đăng nhập xác thực 2 bước khi đăng nhập, mà là chức năng tăng cường bả ...

Phương pháp sử dụng MT5,Giao dịch đồng tiền điện tử

Thumbnail of post image 111

XM có 5 loại CFD tiền điện tử “Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), Litecoin (LTC/USD), Dash (DSH/USD) và Rip ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 024

Ngoài giao dịch ngoại hối, XM có thể giao dịch tổng cộng 46 sản phẩm CFD, bao gồm “4 kim loại quý, 8 CFD hàng h ...

Phương pháp sử dụng XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 103

Nếu tài khoản của bạn không có giao dịch hoặc nạp/rút tiền trong vòng 90 ngày trong tình trạng không có số dư, tài kh ...

Phương pháp sử dụng XM,Tài khoản thực XM

Thumbnail of post image 129

Hãy kiểm tra 6 điểm trước khi mở tài khoản thực với XM để sử dụng có lợi và thuận tiện ở XM. Nếu bạn không đáp ứng cá ...

Chỉ số MT4,Phân tích kỹ thuật

Thumbnail of post image 065

Chỉ số “OverLay chart.mq4” có thể hiển thị biểu đồ của các cặp tiền tệ và sản phẩm CFD khác chồng lên biể ...