Thông tin mới XM

Thumbnail of post image 183

Do sự thay đổi sang giờ mùa hè, giờ giao dịch của các loại sản phẩm tài chính XM của công ty Forex nước ngoài XM sẽ b ...

XM MT4

Thumbnail of post image 118

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2019 (thứ 6), các phiên bản cũ của MT4 sẽ nằm ngoài đối tượng hỗ trợ từ MetaQuotes. MT4 được cậ ...

XM MT4,Phương pháp sử dụng MT4,Phương pháp sử dụng MT5

Thumbnail of post image 200

Nếu bạn vô tình xóa thanh công cụ trên màn hình MT4 hoặc khung bên trái của màn hình MT4, bạn có thể hiển thị lại từ ...

Thông tin mới XM

Thumbnail of post image 068

Giờ giao dịch và giờ hỗ trợ khách hàng tiếng Việt cuối năm 2019 và đầu năm 2020 của XM công ty Forex nước ngoài được ...

XM MT4,Phương pháp sử dụng MT4,Phương pháp sử dụng MT5

Thumbnail of post image 198

Khi MT4 hoặc MT5 của XM trở nên không cần thiết hoặc khi muốn cài đặt lại do sự cố, bạn có thể gỡ cài đặt MT4/MT5.

Phương pháp sử dụng MT5

Thumbnail of post image 078

Ứng dụng MT5 (MetaTrader 5) cho smartphone, sau khi cài đặt MT5 vào smartphone, bạn có thể giữ nguyên cài đặt ban đầu ...

Phương pháp sử dụng MT5

Thumbnail of post image 164

Mũi tên được hiển thị tại điểm giao dịch này thuận tiện vì bạn có thể kiểm tra sự khác biệt giữa các lệnh đặt mới và ...

Phương pháp sử dụng MT5,Forex cho ngưới mới bắt đầu

Thumbnail of post image 105

Màn hình ứng dụng MT5 (MetaTrader5) trên điện thoại được chia làm 5 mục lớn “bảng giá”, “biểu đồ ...

Phương pháp sử dụng MT5

Thumbnail of post image 019

MT5 (MetaTrader5) là phần mềm giao dịch được phát hành vào năm 2011 dưới dạng phiên bản mới nhất của MT4 và có thể đư ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 047

Xác thực 2 bước của XM không phải là chức năng đăng nhập xác thực 2 bước khi đăng nhập, mà là chức năng tăng cường bả ...