Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM

Thumbnail of post image 081

Chuyển tiền vốn XM có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách chọn ID tài khoản đích và nhập số tiền gửi từ màn hình chu ...

Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 000

Nguyên nhân chính cho việc không thể nạp tiền vào XM chủ yếu là do các công ty phát hành credit card (thẻ tín dụng) h ...

Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 186

Nguyên nhân chính khi không thể rút tiền từ XM là trường hợp rút tiền bị từ chối bằng cách không chọn phương thức rút ...

Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM

Thumbnail of post image 092

Rút tiền từ XM, chọn “Rút tiền” từ menu trên trang thành viên XM, nhấn nút rút tiền của phương thức rút t ...

Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM

Thumbnail of post image 153

Để gửi tiền vào XM, chỉ cần chọn nạp tiền nhanh từ menu trên trang thành viên XM, chọn phương thức gửi tiền ưa thích ...