Phương pháp sử dụng “OverLay Chart” – chỉ số hiển thị chồng lên biểu đồ MT4

OverLay Chart

Chỉ số “OverLay chart.mq4" có thể hiển thị biểu đồ của các cặp tiền tệ và sản phẩm CFD khác chồng lên biểu đồ MT4 có thể kiểm tra các cặp tiền tệ có biến động giá tương tự.

Tuy nhiên, do phạm vi giá được điều chỉnh tự động sao cho phù hợp với khung biểu đồ, ngay cả khi tính tương quan có vẻ cao, thực tế trực quan có thể sai lệch, vì vậy hãy cẩn thận khi sử dụng trong giao dịch tương quan.

Nội dung của bài viết này không phải là nội dung khuyến nghị cho giao dịch tương quan.

Tải “OverLay Chart.mq4"

Mở trang tải “OverLay Chart", sau đó nhấp và“OverLay Chart.mq4" để tải xuống tập tin.

Trang web chính thức MQL5

Tập tin mq4 sẽ được tải xuống như hình dưới đây.

tập tin OverLay Chartファイル

Di chuyển tập tin OverLay Chart.mq4 đến thư mục dữ liệu MT4

Khởi động MT4, tiếp theo nhấp chuột vào “Tập tin" phía trên màn hình → “M? thý m?c d? li?u".

Thư mục dữ liệu MT4

Sau khi mở thư mục tiếp tục mở “MQL4" → “Indicators".

Kéo file “OverLay Chart.mq4" đã tải về lúc nãy, sau đó di chuyển đến thư mục “Indicators".

thư mục dữ liệu MT4

Khởi động lại MT4 và áp dụng OverLay Chart

Sau khi chèn chỉ số MT4 mới, bạn cần khởi động lại MT4 để chỉ số được hiển thị.

Sau khi khởi động lại MT4, từ “Cửa sổ dịch chuyển" ở khung trái màn hình MT4 → “Chỉ số” chọn “OverLay Chart" tiếp theo kéo và thả chỉ số lên biểu đồ mà bạn muốn áp dụng.

áp dụng biểu đồ OverLay Chart

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn “OverLay Chart" bằng cách nhấp chuột chọn “Chèn" từ menu phía trên màn hình → “Các công cụ hỗ trợ" → “Tùy chọn" → “OverLay Chart".

Cài đặt OverLay Chart chồng 2 biểu đồ lên MT4

Cài đặt thêm 1 cặp tiền tệ hoặc tên sản phẩm CFD khác mà bạn muốn chồng lên từ tab “Nhập tham số".

Về cơ bản, chỉ có 2 vị trí để thiết lập, đó là “SubSymbol" và “GridColor".

Màn hình cài đặt OverLay Chart

Mục cài đặt OverLay Chart
  • SubSymbol: Nhập bằng tay cặp tiền tệ muốn chồng (Ví dụ nhập: GBPUSD)
  • GridColor: Chọn màu sắc của tọa độ (lưới) (Ví dụ chọn: Pink)

“SubSymbol" phải được nhập chính xác giống như cặp tiền tệ hoặc tên sản phẩm được hiển thị trên MT4 của XM. Ví dụ: thay vì nhập thêm “/" vào giữa cặp tiền tệ “GBP/USD", bạn phải nhập “GBPUSD" như hiển thị trên MT4.

Bất kỳ biểu đồ nào được xếp chồng đều được, tuy nhiên sẽ tốt hơn khi hiển thị các cặp tiền tệ có hệ số tương quan cao.

Vì hệ số tương quan không phải luôn luôn không đổi, nó thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào tình hình thị trường, khi giao dịch như chênh lệch giá, có rủi ro lớn hơn khi hệ số tương quan sụp đổ.

Hoàn thành hiển thị

Với các bước đơn giản ở trên, bạn có thể hiển thị chồng các cặp tiền khác trên MT4 và hiển thị biểu đồ theo thời gian thực.

Biểu đồ OverLay Chart

Phương pháp xóa chỉ số

Phương pháp xóa chỉ số đang hiển thị từ biểu đồ rất đơn giản, bạn chỉ cần nhấp chuột phải lên biểu đồ → “các công cụ đang hỗ trợ" → chọn “chỉ số mà bạn muốn xóa" → nhấp chọn nút “Xóa".

Nội dung của bài viết này không phải là nội dung khuyến khichs cho giao dịch tương quan.