XM MT4,Phương pháp sử dụng MT4,Chỉ số MT4,Phân tích kỹ thuật,Forex cho ngưới mới bắt đầu

Thumbnail of post image 097

Đường ngang là một đường thẳng trong đó các điểm biến động giảm và biến động tăng tại một điểm nhất định trong biểu đ ...

XM MT4,Phương pháp sử dụng MT4,Chỉ số MT4,Phân tích kỹ thuật

Thumbnail of post image 059

Đường xu hướng là đường chéo được vẽ bằng cách kết nối giữa giá đóng và giá đóng của giá được hiển thị trong biểu đồ. ...

XM MT4,Phương pháp sử dụng MT4,Phương pháp sử dụng MT5

Thumbnail of post image 086

Để hiển thị biểu đồ trên MT4/MT5, bạn có thể dễ dàng hiển thị biểu đồ bằng cách nhấp vào biểu tượng “+” t ...

XM MT4,Phương pháp sử dụng MT4,Phương pháp sử dụng MT5

Thumbnail of post image 136

Màn hình của MT4/MT5 được chia thành 5 khung “menu, bảng giá, cửa sổ dịch chuyển, terminal, biểu đồ”. ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 130

Có 3 loại thưởng XM “Thưởng mở tài khoản mới”, “Thưởng nạp tiền” và “XMP (Trạng thái tr ...

Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM

Thumbnail of post image 100

Chuyển tiền vốn XM có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách chọn ID tài khoản đích và nhập số tiền gửi từ màn hình chu ...

Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 153

Nguyên nhân chính cho việc không thể nạp tiền vào XM chủ yếu là do các công ty phát hành credit card (thẻ tín dụng) h ...

Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 077

Nguyên nhân chính khi không thể rút tiền từ XM là trường hợp rút tiền bị từ chối bằng cách không chọn phương thức rút ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 199

Để đăng nhập vào XM, nhập 2 điểm trên màn hình truy cập thành viên XM là “ID đăng nhập” tự động được cấp ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 126

XM có 4 loại tài khoản, “tài khoản XM Micro”, “tài khoản XM Standard”, và “tài khoản XM ...