Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM

Thumbnail of post image 002

Rút tiền từ XM, chọn “Rút tiền” từ menu trên trang thành viên XM, nhấn nút rút tiền của phương thức rút t ...

Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM

Thumbnail of post image 179

Để gửi tiền vào XM, chỉ cần chọn nạp tiền nhanh từ menu trên trang thành viên XM, chọn phương thức gửi tiền ưa thích ...

Phương pháp sử dụng XM,XM MT4,Phương pháp sử dụng MT4,Phương pháp sử dụng MT5

Thumbnail of post image 124

Bạn có thể cài đặt đơn giản XM MT4/MT5 lên các thiết bị đầu cuối của PC, iOS, Android.

Nếu bạn sử dụng MT4 cho ...

Phương pháp sử dụng XM,Tài khoản thực XM

Thumbnail of post image 019

Nếu bạn mở tài khoản thực ở XM, bạn có thể nhận được tiền thưởng 30$ giới hạn trong lần đầu tiên. (Không thể nhận đượ ...

Phương pháp sử dụng XM,Tài khoản thực XM

Thumbnail of post image 021

Giấy tờ mở tài khoản gồm “bằng chứng nhận dạng” và “bằng chứng nhận dạng”, bằng cách chụp ảnh ...

Tài khoản thực XM

Thumbnail of post image 157

Phương pháp mở tài khoản thực XM,có thể mở trong vòng 2 phút chỉ bằng cách nhập các mục cần thiết vào form mở tài kho ...

Phương pháp sử dụng XM,Tài khoản demo XM

Thumbnail of post image 153

Bài viết giới thiệu phương pháp có thể mở demo của XM  một cách dễ hiểu và nhanh nhất.

Để thực hiện giao dịch m ...

Phương pháp sử dụng XM,XM MT4,Phương pháp sử dụng MT4,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 150

Có 2 phương pháp thay đổi mật khẩu XM, “phương pháp thực hiện từ trang thành viên XM” và “phương ph ...

Phương pháp sử dụng XM,Câu hỏi thường gặp XM

pass

Nếu bạn quên mật khẩu của XM MT4 hoặc MT5, bạn có thể lấy mật khẩu mới bằng cách thực hiện thủ tục cấp lại mật khẩu t ...