Phương pháp giao dịch CFD 5 loại tiền điện tử như XM bitcoin

XM có 5 loại CFD tiền điện tử “Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD), Litecoin (LTC / USD), Dash (DSH / USD) và Ripple (XRP / USD)". Bạn có thể giao dịch trên MetaTrader 5.

Bạn không thể giao dịch trên tài khoản MetaTrader4, vì vậy nếu bạn muốn thực hiện giao dịch tiền điện tử CFD, hãy mở tài khoản MetaTrader5.

Lưu ý rằng XM tạm thời dừng giao dịch tiền điện tử CFD hoặc thay đổi phần trăm đặt cọc không thường xuyên tùy thuộc vào sự biến động của thị trường tiền điện tử.

Giao dịch CFD tiền điện tử có rủi ro cao hơn nhiều so với giao dịch ngoại hối do tính biến động cao và spread lan rộng.

Sản phẩm của CFD tiền điện tử có thể giao dịch trên XM

 • Bitcoin: BTC/USD
 • Ethereum: ETH/USD
 • Litecoin: LTC/USD
 • Dash: DSH/USD
 • Ripple: XRP/USD

Việc tạm dừng giao dịch có thể thực hiện mà không thông báo trước. Đó sẽ là giao dịch CFD so với đồng đô la thay vì sản phẩm thực tế. 。

Giờ giao dịch CFD tiền điện tử

Giờ giao dịch của giờ mùa hè
 • (GMT +3) 00:05 thứ 2 – 23:50 thứ 6
 • (Giờ Việt Nam) 04:05 thứ 2 – 03:50 thứ bảy
Giờ giao dịch thông thường ngoài giờ mùa hè
 • (GMT +2) 00:05 thứ 2 – 23:50 thứ sáu
 • (Giờ Việt Nam) 05:05 thứ 2 – 04:50 thứ bảy

Tiền điện tử đang di chuyển suốt 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, tuy nhiên giao dịch CFD tiền điện tử XM bị giới hạn trong thời gian có thể giao dịch. Đặc biệt, vì bạn không thể giao dịch vào cuối tuần, hãy cẩn thận khi thực hiện các lệnh vào cuối tuần, vì giá có thể sai lệch đáng kể vào thời điểm bắt đầu giao dịch vào thứ Hai.

Phương pháp giao dịch CFD tiền điện tử XM

Bước 1. Mở tài khoản MT5

Khi giao dịch tiền điện tử CFD trên XM, bạn cần có tài khoản MT5.

Bạn cũng có thể mở thêm tài khoản MT5 từ trang thành viên XM.

Chọn “MT5 (MetaTrader5)" trong mục “loại phần mềm giao dịch" và và chọn “chuẩn" tại “loại tài khoản".

Màn hình mở tài khoản MT5

Bước 2. Cài đặt MT5

Tải tài khoản MT5 dành riêng cho MT5. (Bạn không thể đăng nhập vào công cụ giao dịch MT4 bằng tài khoản MT5)

Bạn có thể tải xuống ứng dụng MT5 cho các thiết bị đầu cuối khác nhau từ “phần mềm giao dịch" của trang web chính thức XM → “MT5"

màn hình tải MT5

Bước 3. Hiển thị cặp tiền điện tử CFD trên MT5

Phương pháp thao tác trên MT5 PC

Nhấp chuột phải lên “bảng giá" khung trái màn hình MT5 → nhấp vào “xem tất cả". Bằng cách nhấp vào “xem tất cả", bạn có thể thêm sản phẩm CFD tiền điện tử lên biểu đồ.

Hiển thị tất cả MT5

Bạn có thể thêm biểu đồ bằng cách nhấp vào biểu tượng biểu đồ mới → “Cryptocurrencies" → nhấp vào tiền điện tử mong muốn.

hiển thị cặp tiền điện tử MT5

Phương pháp thao tác trên MT5 smartphone

Khởi động ứng dụng MT5, chạm vào biểu tượng “+" góc phải trên màn hình bảng giá → chạm vào (tiền điện tử) “Cryptocurrencies" trên màn hình thêm biểu tượng.

Hiển thị sản phẩm tiền điện tử MT5 smartphone

Tiếp tục thêm tiền điện tử mong muốn bằng cách chạm vào biểu tượng “+".(Sau khi thêm, màn hình sẽ biến mất khỏi màn hình, nhưng không có vấn đề gì.)

Sau khi thêm, chạm vào “Xong" ở cuối cùng để trở về màn hình báo giá và biểu tượng tiền điện tử đã thêm sẽ được hiển thị.

Màn hình thêm sản phẩm tiền điện tử MT5 smartphone

Bước 4. Bắt đầu giao dịch

Phương pháp thao tác trên MT5 PC

Trong trạng thái đã nhấp chọn biểu đồ tiền điện tử mà bạn muốn giao dịch, khi nhấp chuột chọn nút “đặt lệnh mới" trên màn hình, màn hình giao dịch được hiển thị, bạn có thể giao dịch.

Trong trạng thái đã nhấp chọn biểu đồ tiền điện tử mà bạn muốn giao dịch, sau đó nhấp vào nút Mới đặt hàng mới trên màn hình để hiển thị màn hình giao dịch, nơi bạn có thể mua và bán.

Màn hình giao dịch tiền điện tử MT5

Phương pháp thao tác của MT5 smartphone

Chạm vào tiền điện tử muốn giao dịch từ màn hình bảng giá, tiếp tục chạm vào “giao dịch".

Màn hình giao dịch tiền điện tử MT5 smartphone

Màn hình đặt lệnh sẽ được hiển thị giống như Forex, vì vậy bạn có thể đặt giao dịch bằng phương thức đặt lệnh ưa thích.

Màn hình giao dịch tiền điện tử MT5 smartphone

Kích thước giao dịch tối thiểu của tiền điện tử có thể được thay đổi từ 0,01 đơn vị lô thành 0,1 đơn vị lô tùy thuộc vào biến động thị trường.

Ngoài ra, XM có trường hợp không thể giao dịch các giao dịch CFD tiền điện tử vì nó có thể tạm ngừng xử lý mà không cần thông báo trước.

Phương pháp tính phần trăm đặt cọc cần thiết CFD tiền điện tử

Phép tính đặt cọc cần thiết

“Số lô" × “kích cỡ hợp đồng (đơn vị giao dịch)" × “giá mở" × “phần trăm đặt cọc"

CFD tiền điện tử, yêu cầu tiền đặt cọc cần thiết bằng cách nhân phần trăm đặt cọc đã quy định ở mỗi cặp tiền điện tử. (Không thể tính với đòn bẩy tối đa.)

Phương pháp xác định kích cỡ và phần trăm đặt cọc

“Kích thước hợp đồng và phần trăm đặt cọc" được sử dụng để tính toán đặt cọc cần thiết được xác nhận bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng CFD tiền điện tử mục tiêu trên màn hình bảng giá của MT5 → đặc tả nhấp chuột.

Đặc tả kỹ thuật tiền điện tử

Bạn có thể xác nhận “Kích cỡ hợp đồng" “Phần trăm đặt cọc" từ màn hình đặc tả kỹ thuật.

Kích cỡ hợp đồng và phần trăm đặt cọc

Ngay cả với cùng loại cặp tiền điện tử CFD, kích cỡ hợp đồng và phần trăm đặt cọc sẽ khác nhau tùy thuộc vào tiền điện tử.

Ví dụ phép tính đặt cọc cần thiết

Điều kiện phép tính
 • Cặp tiền điện tử giao dịch: BTC/USD
 • Giá hợp đồng: 7,000 USD
 • Số lô giao dịch: 0.1 lô (0.1 Bitcoin)
 • Phần trăm đặt cọc: 0.2 (20%)
Ví dụ phép tính
 • “Số lô" × “kích cỡ hợp đồng (đơn vị giao dịch)" × “giá mở" × “phần trăm đặt cọc"
 • “0.1 lô" × “1" × “7,000 USD" × “0.2" = 140 USD

Dựa trên các điều kiện trên, để giao dịch 0,1 lô BTC / USD, bạn phải giao dịch ít nhất 140 USD.

Đặc tả giao dịch của các cặp tiền điện tử CFD khác nhau được cập nhật không thường xuyên, vì vậy, bạn hãy kiểm tra màn hình đặc tả kỹ thuật cặp tiền điện tử của MT5 mỗi lần.

Lưu ý rằng XM tạm thời ngừng giao dịch tiền điện tử CFD hoặc thay đổi phần trăm đặt cọc không thường xuyên tùy thuộc vào sự biến động của thị trường tiền điện tử.

Giao dịch CFD tiền điện tử có rủi ro cao hơn nhiều so với giao dịch ngoại hối do tính biến động cao và mức độ lây lan rộng.