Phương pháp sử dụng Channel line

Channel line, là một đường có thể được vẽ tự động và song song với phía đối diện của đường xu hướng.

Bằng cách vẽ channel line trên biểu đồ, bạn có thể phán đoán độ mạnh của xu hướng dựa trên chiều dài, độ dốc và độ rộng của kênh.

Đường trên của đường kênh có thể được coi là đường kháng cự và đường dưới là đường hỗ trợ.

Bài viết này giới thiệu phương pháp đọc channel line và cách sử dụng chính xác.

Phương pháp vẽ channel line

Thứ tự hiển thị channel line trên MT4/MT5 cho PC

Chọn biểu đồ bạn muốn vẽ đường kênh trên MT4/MT5, nhấp chuột vào kênh mong muốn từ “Thêm" → Kênh xu hướng" trên màn hình. Lần này, chọn kênh cách đều.

chèn channel line MT4

Tương tự như vẽ đường xu hướng, bạn có thể tự động vẽ các đường song song ở phía đối diện bằng cách kết nối giá thấp và cao bằng các đường chéo.

Hiển thị channel line MT4

Chỉnh sửa channel line

Bằng cách nhấp đúp chuột vào channel line, bạn có thể di chuyển đường và bạn có thể sao chép channel line bằng cách vừa nhấn Ctrl vừa di chuyển.

Nhấp đúp vào channel line -> nhấp chuột phải-> xóa một dòng kênh từ xóa, bạn cũng có thể thay đổi màu sắc và tham số từ các thuộc tính.

Thứ tự hiển thị channel line trên MT4/MT5 cho smartphone

Chạm vào biểu tượng đồ họa trên màn hình biểu đồ → chạm vào thêm đối tượng.

thứ tự hiển thị channel line MT4 smartphone

Chạm vào kênh mong muốn từ mục kênh trên màn hình thêm đối tượng (Lần này chọn kênh cách đều).

Quay lại màn hình biểu đồ, bạn tiếp tục vẽ đường tương tự như vẽ trend line.

Phương pháp vẽ channel line trên MT4 smartphone

Khi bạn muốn điều chỉnh vị trí của dòng kênh đối diện, bạn có thể chạm vào dòng kênh bạn muốn di chuyển và di chuyển nó đến vị trí yêu thích của bạn.

channel line

Các loại channel line

Equidistant Channel (Kênh cách đều)

Equidistant Channel

Equidistant Channel, là hai đường thẳng song song được vẽ ở hai phía đối diện của đường xu hướng.

Vì giá có xu hướng thay đổi giữa các kênh của đường với đường, bạn có thể giao dịch đảo chiều bằng cách mua ở dòng dưới và bán ở dòng trên.

Chỉnh sửa đường kênh
 • Điểm bắt đầu: Điểm bắt đầu của trend line. Có thể thay đổi góc độ khi kéo chuột.
 • Điểm hỗ trợ: Giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Nó có thể được di chuyển bằng cách kéo chuột.
 • Điểm kết thúc: Điểm cuối của trend line. Có thể thay đổi góc độ khi kéo chuột.
 • Điều chỉnh độ rộng: Có thể thay đổi độ rộng bằng cách lép chuột.

Linear Regression Channel (Kênh hồi quy tuyến tính)

Linear Regression Channel

Linear Regression Channel, không giống như đường xu hướng, Linear Regression Channel không kết nối giá thấp với giá thấp, giá cao với giá cao bằng đường chép, mà là một đường được tự động vẽ bằng cách chỉ định khoảng thời gian.

Trong kênh bao gồm phần tử thống kê của hàm số bậc nhất, hai đường thẳng song song được vẽ trên dưới từ đường trung tâm và tổng cộng ba dòng được hiển thị trên biểu đồ.

Linear Regression Channel, có thể phán đoán xu hướng thị trường, và các đường trên và dưới hoạt động như các đường kháng cự và hỗ trợ.

Standard Deviation Channel (Kênh độ lệch chuẩn)

Standard Deviation Channel

Kênh độ lệch chuẩn là một đường được tự động vẽ bằng cách chỉ định một khoảng thời gian giống như Linear Regression Channel. Nhìn chung nó trông giống với Linear Regression Channel.

Standard Deviation Channel vẽ một đường sai số chuẩn ± 2 (± 2μ) với đường trung tâm, trong khi Equidistant Channel vẽ một đường ở một khoảng cố định theo độ lệch chuẩn.

Theo mặc định (cài đặt ban đầu), độ lệch là ± 1σ.

Nếu bạn muốn thay đổi độ lệch, bạn có thể nhấp đúp vào kênh trung tâm → nhấp chuột phải → thuộc tính → độ lệch tham số.

Fibonacci Channel (Kênh Fibonacci)

Fibonacci Channel

Fibonacci Channel, là các đường mà các số Fibonacci (0,618, 1.000, 1.618, 2.618) được tự động vẽ bên ngoài kênh.

Bằng cách hiển thị Fibonacci trên channel line, bạn có thể phán đoán thời điểm giá giảm tạm thời trong xu hướng tăng và bán lại.

Bạn có thể đọc thêm về Fibonacci trong bài viết sau.

Phương pháp giao dịch sử dụng channel line

Phương thức giao dịch channel line là một phương thức giao dịch ngược chiều, giả định rằng giá chủ yếu thay đổi giữa các đường kháng cự trên và các đường hỗ trợ dưới.

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch thuận chiều sau khi giá vượt khỏi đường hoặc theo hướng của xu hướng khi xu hướng mạnh.

 1. Giao dịch ngược chiều trên đường trên và dưới của channel line
 2. Giao dịch thuận chiều sau khi giá vượt khỏi đường
 3. Giao dịch thuận chiều theo hướng xu hướng mạnh

Ví dụ giao dịch cơ bản của channel line

Biểu đồ dưới hiển thị Linear Regression Channel.

Linear Regression Channel, tập trung vào một đường hồi quy tuyến tính để giảm thiểu sự phân tán tổng giá và 1 đường giảm sai số tiêu chuẩn được vẽ bên trên và bên dưới nó, do đó, Bạn có thể giao dịch ngược chiều tại điểm mà giá biến động tăng hoặc biến động giảm từ sai số tiêu chuẩn, hoặc đóng lệnh khi giá quay trở lại đường trung tâm.

Ví dụ giao dịch Linear Regression Channel

Tiếp theo, hiển thị Equidistant Channel (kênh cách đều).

Giả định giá sẽ thay đổi giữa các kênh, vì vậy bạn có thể giao dịch đặt lệnh mua ngược chiều tại điểm biến động tăng và giao dịch thuận chiều khi giá thay đổi (vượt khỏi đường) ra ngoài kênh.

Ví dụ giao dịch kênh cách đều

Phán đoán xu hướng dựa trên góc độ, độ dài và phạm vi giá của kênh

Channel line có thể phán đoán độ mạnh của xu hướng dựa vào “góc độ, độ dài và phạm vi giá".

Phương pháp phán đoán xu hướng dựa vào hình dạng channel line
 • Góc độ của channel line: Góc càng mạnh, xu hướng càng mạnh
 • Độ dài của channel line: Độ dài càng dài, đường hỗ trợ và đường xu hướng càng mạnh
 • Phạm vi giá của channel line: Phạm vi giá càng rộng, xu hướng càng mạnh

Góc độ của channel line

Góc độ của channel line

Độ nghiêng của góc của kênh càng mạnh, sức mạnh của xu hướng càng mạnh, do đó, giao dịch sẽ dễ dàng kiếm lời hơn bằng cách giao dịch thuận chiều theo hướng của xu hướng.

Tuy nhiên, góc càng mạnh thì độ dài của kênh càng ngắn, do đó bạn cần đặt mức cắt lỗ bằng cách xem xét khi xu hướng kết thúc và giá di chuyển theo hướng ngược lại.

Điểm mua bán

Giao dịch thuận chiều theo hướng mà góc kênh mạnh. Thật dễ dàng để giao dịch nếu bạn đặt đường cắt lỗ cùng lúc với một lệnh mới hoặc đặt trailing stop.

Độ dài của channel line

độ dài của channel line

Đường kênh càng dài, đường kháng cự của đường trên và đường hỗ trợ của đường dưới có xu hướng trở nên mạnh hơn, vì vậy, bạn sẽ dễ dàng kiếm lợi nhuận bằng các giao dịch ngược chiều.

Tuy nhiên, nếu giá vượt khỏi đường trên hoặc dưới, giá có xu hướng di chuyển theo hướng vượt khỏi đường, do đó bạn cần phải thiết lập một đường cắt lỗ.

Điểm mua bán

Vì giá thường thay đổi tùy thuộc vào độ rộng của kênh, do đó sẽ ít rủi ro hơn khi đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời cùng lúc với đặt lệnh mới.

Phạm vi giá của channel line

Phạm vi giá của channel line

Phạm vi giá của đường kênh càng rộng, xu hướng càng mạnh và càng dài, do đó, việc kiếm lời sẽ dễ dàng hơn bằng cách giao dịch thuận chiều theo hướng của xu hướng.

Điểm mua bán

Giao dịch thuận chiều theo hướng xu hướng mạnh. Rủi ro sẽ giảm nếu bạn đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời cùng lúc với đặt lệnh mới.

Tóm tắt phương pháp sử dụng channel line

 • Vẽ đường tương đương đường xu hướng
 • Giá thay đổi giữa các kênh
 • Trên channel line là đường kháng cự, dưới channel line là đường hỗ trợ
 • Thuận chiều sau khi giá vượt khỏi đường
 • Phán đoán sức mạnh của xu hướng dựa vào góc độ, độ dài và phạm vi giá trị của channel line
 • Channel line có 4 loại dưới đây
 • ├ 1. Kênh cách đều (Equidistant Channel)
 • ├ 2. Kênh hồi quy tuyến tính (Linear Regression Channel)
 • ├ 3. Kênh độ lệch chuẩn (Standard Deviation Channel)
 • └ 4. Kênh Fibonacci (Fibonacci Channel)

Channel line, là chỉ số có thể vẽ đường song song với phía đối diện của đường xu hướng, nhưng sẽ rất rủi ro khi chỉ phán đoán việc mua và bán chỉ bằng channel line.

Do đó, tốt hơn là nên phán đoán một cách tổng hợp bằng cách hiển thị đồng thời các chỉ số khác như đường trung bình động, Envelope, MACD.