Phương pháp sử dụng Fibonacci retracement

Fibonacci Retracement là phân tích kỹ thuật để phán đoán việc mua giá thấp của thị trường giá cao và việc bán ngược trở lại của giá thị trường giảm.

Fibonacci là số nguyên được đặt tên theo nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci, và Fibonacci có nghĩa hồi quy “quay lại, trở về.” Nói cách khác, áp dụng dãy số Fibonacci, nó là một phương pháp để phân tích sự trở lại của thị trường.

Bài viết này giới thiệu phương pháp đọc và phương pháp sử dụng chính xác Fibonacci Retracement.

Fibonacci Retracement là gì

Fibonacci là số nguyên được đặt theo tên của nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci.

Số lượng cánh hoa thực vật, xoắn ốc hướng dương, mô hình xoắn ốc của vỏ, và những thứ khác có mặt rộng rãi trong tự nhiên được cho là số Fibonacci.

Dãy số Fibonacci, là một dãy số trong đó tổng của hai số liên tiếp là số tiếp theo, chẳng hạn như “1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 …" và sẽ tiếp tục như vậy.

Đặc trưng của dãy số Fibonacci
 • Tổng của hai số liên tiếp là số tiếp theo
 • Khi chia bất kỳ số nào cho một số đứng sau nó, nó gần bằng 0,618
 • Bất kỳ số nào nhân với 0,382 sẽ bằng số đứng trước nó 2 số
 • Bất kỳ số nào chia cho số đứng sau nó 3 số, nó gần bằng 0,236

Fibonacci retracement dự đoán biến động dựa trên những suy nghĩ này “các nhà đầu tư trên Thế giới cũng như biến động ngoại hối được tạo ra chắc chắn chịu chi phối bởi quy luật tự nhiên hoặc mắt thẩm mỹ toàn cầu".

Fibonacci retracement áp dụng dãy Fibonacci, dựa trên suy nghĩ rằng “sau biến động tăng/biến động giảm của tỷ lệ nhất định mà thị trường có thể dự đoán, nó tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu của nó”.

Phương pháp hiển thị Fibonacci retracement

Thứ tự hiển thị Fibonacci retracement trên MT4/MT5 cho PC

Nhấp chuột chọn “biểu tượng F4 dấu gạch ngang" từ công cụ MT4 (hoặc MT5). Hoặc nhấp chuột chọn “Thêm" → “Fibonacci" → “Hồi phục" trên thanh menu.

Thứ tự hiển thị Fibonacci retracement trên MT4

Trường hợp biến động theo xu hướng tăng, hãy kéo chuột (vừa giữ chuột trái vừa di chuyển) từ mức giá thấp nhất đến giá trị cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

Thứ tự hiển thị Fibonacci retracement trên MT4

Ngược lại, nếu biến động giá theo xu hướng giảm, kéo chuột từ mức giá cao nhất xuống mức giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

Thứ tự hiển thị Fibonacci retracement trên MT4

Như trên, bạn đã có thể vẽ Fibonacci retracement lên biểu đồ.

Thứ tự hiển thị Fibonacci retracement trên MT4/MT5 cho smartphone

Chạm vào biểu tượng hình đồ họa trên màn hình MT4/MT5 → chạm vào thêm đối tượng.

Phương pháp vẽ Fibonacci retracement trên MT4 smartphone

Bằng cách chạm vào Fibonacci Retracement giữ lâu từ vị trí bắt đầu đến vị trí kết thúc, bạn đã có thể vẽ Fibonacci retracement.

Phương pháp vẽ Fibonacci retracement trên MT4 smartphone

Ngoài ra, khi khó nhìn tỷ lệ, bạn sẽ dễ nhìn hơn bằng cách vừa chạm vừa di chuyển điểm kết thúc sang góc phải của màn hình.

Cài đặt Fibonacci retracement

Fibonacci retracement có thể sử dụng mà không cần cài đặt gì thêm, tuy nhiên bạn cũng có thể thay đổi cài đặt từ màn hình cài đặt thuộc tính khi muốn thay đổi dáng như màu hoặc chu kỳ hiển thị và fibo levels.

Để hiển thị màn hình cài đặt, nhấp chuột phải lên màn hình biểu đồ đang hiển thị Fibonacci retracement → chọn “các đối tượng” đang hiển thị.

Cài đặt Fibonacci retracement

Chọn “Fibo" đã được hiển thị trong danh sách, sau đó nhấp cuột vào nút “sửa"

Cài đặt Fibonacci retracement

Bằng thao tác trên, bạn có thể hiển thị màn hình cài đặt Fibonacci retracement.

Trường hợp muốn thay đổi dáng như màu sắc

Nếu muốn thay đổi màu và dáng của Fibonacci retracement, bạn có thể thay đổi từ “dáng" của tab “Fibo levels".

Ở chế độ mặc định, Fibonacci retracement màu vàng (yellow), tuy nhiên bạn có thể thiết lập tự do màu sắc yêu thích bằng cách nhấp chuột vào ô màu. Bạn cũng có thể thay đổi độ dày của đường hoặc đổi thành đường chấm,..

Cài đặt màu sắc tại Fibo levels

Trường hợp muốn thêm Fibo levels

Fibonacci retracement, được thiết lập theo tiêu chuẩn “0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%", tuy nhiên, nếu bạn muốn thêm levels, bạn cũng có thể thêm bằng cách nhấp chuột vào nút “thêm" từ tab “Fibonacci retracement".

Thêm Fibo levels

Ví dụ hình ảnh trên, để thêm 76,4%, bạn nhập “0.764" vào mục “hạn mức", sau đó nhập “76.4" vào mục “mô tả".

Cuối cùng nhấp chuột chọn út “OK", bạn đã hoàn thành xong việc thêm hạn mức.

Trường hợp muốn thay đổi giá trị của điểm bắt đầu và điểm kết thúc

Để thay đổi giá trị của điểm bắt đầu và điểm kết thúc, bạn có thể thay đổi bằng cách nhập thời gian và nội dung mong muốn vào mục giá trị từ tab “thông số".

Mục ở trên là điểm bắt đầu, mục ở dưới là điểm kết thúc.

Thay đổi Fibonacci

Ngoài ra, nếu đánh dấu tích vào “dáng tỉa”, Fibonacci retracement sẽ tiếp tục được mở rộng và hiển thị.

Trường hợp chỉ muốn hiển thi Fibonacci retracement lên biểu đồ khung thời gian cụ thể

Không chỉ Fibonacci retracement, tất cả các chỉ số đều có thể hiển thị lên biểu đồ chỉ với khung thời gian đã chỉ định.

Chỉ số có thể được hiển thị chỉ với khung thời gian đó bằng cách đánh dầu tích vào khung thời gian muốn hiển thị từ tab “hình ảnh" → “OK".

Hiển thị duy chỉ thời gian cụ thể

Phương pháp đọc Fibonacci retracement

Phán đoán giao dịch tại tỷ lệ Fibonacci

Fibonacci retracement

Tỷ lệ Fibonacci được cài đặt các số “0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6%" theo tiêu chuẩn. Các tỷ lệ Fibonacci này đã được xác định theo lý thuyết Fibonacci.

Theo lý thuyết Fibonacci retracement, giá trị tiêu chuẩn “38,2%, 50%, 61,8%" là mức giá trị hoàn trả trên thị trường.

Ví dụ phán đoán xu hướng từ tỷ lệ Fibonacci
 • Trường hợp nếu giá biến động tăng/biến động giảm trở lại đến 38.2%: xu hướng thị trường mạnh
 • Trường hợp giá đã quay trở lại 50% hoặc 61.8%: xu hướng thị trường yếu
 • Trường hợp giá đã quay trở lại mức từ 61.8% trở lên: khả năng quay lại cao đến điểm bắt đầu xu hương

Phương pháp giao dịch sử dụng Fibonacci retracement

Trường hợp xu hướng giá tăng

Ở mức tiêu chuẩn trở lại “38.2%, 50%, 61.8%", phán đoán điểm mua giá thấp trong xu hướng giá cao.

Fibonacci

Từ biểu đồ trên, nếu bạn phán đoán giá giảm bao nhiêu từ điểm kết thúc của Fibonacci, bạn sẽ hiểu được giá giảm đến mức “38.2%, 50%, 61.8%" sau đó tăng trở lại.

Nếu xu hướng tăng, bạn dễ dàng kiếm lời bằng cách đặt lệnh mua ở mức “38.2%, 505, 61.8%".

Ngoài ra, nếu giá trở lại từ mức 61.8% trở lên, bạn có thể giao dịch đặt lệnh bán vì khả năng cao giá trở lại điểm bắt đầu xu hướng.

Trường hợp xu hướng giảm

Ở mức tiêu chuẩn trở lại “38.2%, 50%, 61.8%", bạn phán đoán điểm bán trở lại của xu hướng giảm.

Fibonacci

Từ biểu đồ trên, nếu phán đoán giá tăng bao nhiêu từ điểm kết thúc Fibonacci, bạn hiểu được giá tăng đến mức “38.2%, 50%, 61.8%", sau đó giảm xuống.

Nếu xu hướng giảm, dễ dàng kiếm lời bằng cách đặt lệnh mua tại các mức “38.2%, 50%, 61.8%".

Hơn nữa, nếu giá đã trở về mức 61.8% trở lên, có thể giao dịch đặt lệnh mua vì khả năng cao giá trở về điểm bắt đầu xu hướng.

Tóm tắt phương pháp sử dụng Fibonacci retracement

 • Phân tích kỹ thuật phán đoán việc săn lùng giá thấp và bán lại
 • Mức 38.2%, 50%, 61.8% là giá trị tiêu chuẩn trở lại
 • Giao dịch thuận chiều từ các mức 38.2%, 50%, 61.8%
 • Xu hướng mạnh nếu giá duy trì ở mức 38,2%
 • Xu hướng yếu nếu giá quay lại 50% hoặc 61.8%
 • Nếu giá trở về mức từ 61.8% trở lên, khả năng giá quay trở lại điểm bắt đầu xu hướng

Vì Fibonacci retracement giao dịch thuận chiều từ phán đoán xu hướng giá thị trường, do đó trước tiên bạn sẽ phân tích từ việc phán đoán xu hướng bằng cách hiển thị trend line hoặc đường trung bình động.

Hơn nữa, bạn có thể kết hợp Fibonacci retracement với các chỉ số khác để đánh giá xu hướng 1 cách toàn diện hơn.