Phương pháp sử dụng RSI

RSI (Relative Strength Index: Chỉ số sức mạnh tương đối) là chỉ số được nhà phân tích kỹ thuật người Mỹ JW Wilder nghĩ ra vào năm 1978. Là chỉ số phán đoán việc mua quá nhiều và bán quá nhiều trong phạm vị từ 0% ~ 100% “trên 70% được phán đoán là mua quá nhiều, dưới 30 % được phán đoán là mua quá nhiều".

Bằng cách hiển thị chỉ số RSI trên biểu đồ, có thể đánh giá xem giá được định giá quá cao hay bị định giá thấp trong một khoảng thời gian nhất định và sử dụng nó để giao dịch.

Bài viết này giới thiệu cách đọc và sử dụng RSI chính xác.

Phương pháp hiển thị RSI

Thứ tự hiển thị MT4/MT5 trên máy tính

Từ khung “cửa sổ dịch chuyển" nằm bên phải màn hình MT4/MT5, chọn “Chỉ số → Động lượng → Relative Strength Index", kéo và thả lên biểu đồ muốn áp dụng (vừa giữ chuột trái vừa di chuyển sau đó nhả chuột).

Phương pháp hiển thị MT4 RSI

Màn hình cài đặt RSI sẽ được hiển thị, tuy nhiên bạn có thể sử dụng mà không cần cài đặt thêm chỉ cần để chế độ mặc địn (tiêu chuẩn) là được. Trường hợp nếu thay đổi, bạn chỉ cần thay đổi 2 vị trí “chu kỳ" và “dáng".

Màn hình cài đặt MT4 RSI

Người tạo ra RSI khuyên bạn nên thiết lập chu kỳ 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày. Nếu bạn không sử dụng trên biểu đồ hàng ngày, bạn có thể điều chỉnh chu kỳ theo chu kỳ của đường trung bình động mà bạn thường sử dụng.

Ngoài ra, sẽ dễ nhìn hơn nếu bạn cài đặt màu cho các đường 30 và 70 trên tab “mức độ" của màn hình cài đặt. (Không bắt buộc cài đặt)

Màn hình cài đặt MT4 RSI

Với thao tác đơn giản trên, bạn có thê hiển thị RSI trên biểu đồ.

MT4 RSI

Nếu bạn muốn xóa chỉ số RSI, nhấp chuột phải vào biểu đồ → nhấp vào “các công cụ hỗ trợ" → chọn “Relative Strength Index" → nhấp vào nút xóa để xóa.

Màn hình xóa MT4 RSI

Các bước hiển thị RSI lên MT4/MT5 smartphone

Mở màn hình biểu đồ từ “tab biểu đồ" của ứng dụng MT4/MT5, chạm vào biểu tượng “f" trên màn hình biểu đồ → chạm vào “Cửa sổ chính" từ màn hình chỉ số.

Thứ tự hiển thị RSI MT4 smartphone

Chạm vào “Relative Strength Index" của mục động lượng trên màn hình “thêm chỉ số", màn hình cài đặt được hiển thị.

Vì chỉ số RSI có thể được sử dụng mà không có bất kỳ thay đổi nào, do đó bạn chỉ cần chạm vào nút “Xong".

RSI

Với thao tác chạm ở trên, bạn đã hoàn thành việc màn hình RSI được hiển thị trên biểu đồ của ứng dụng MT4/MT5 smartphone.

Phương pháp giao dịch sử dụng RSI

Các phương pháp giao dịch sử dụng RSI có thể được chia thành 3 cách sử dụng sau đây.

 1. Phương pháp giao dịch phán đoán mua bán tại đường 30% và 70%
 2. Phương pháp giao dịch phân kỳ
 3. Phương pháp giao dịch vẽ đường xu hướng lên RSI

1. Phương pháp giao dịch phán đoán mua bán tại đường 30% và 70%

Phương pháp giao dịch phán đoán là giao dịch mua nếu đồ thị RSI là 30% trở xuống và được cho là được mua quá nhiều và phán đoán là giao dịch bán nếu đồ thị RSI là 70% trở lên và xác định rằng nó bị mua quá mức.

Tín hiệu mua bán của RSI

Như được hiển thị trong biểu đồ ví dụ bên dưới, bạn có thể đặt lệnh mua ở mức RSI 30% (vòng tròn màu xanh) và lệnh bán ở mức RSI 70% (vòng tròn màu đỏ).

Ví dụ giao dịch RSI

Tiêu chuẩn phán đoán giao dịch của RSI

 • Từ 70% trở lên “được mua quá nhiều" = Bán
 • Từ 30% trở xuống “được bán quá nhiều" = Mua

RSI có hiệu quả đối với thị trường có giá di chuyển trong một phạm vi nhất định, nhưng có một nhược điểm là rất khó để đánh giá trong một thị trường xu hướng.

2. Phương pháp giao dịch phân kỳ

Phân kỳ (Divergence) là sự đảo ngược trên biến động giá và biến động của chỉ số kỹ thuật hệ động lượng (chẳng hạn như RSI).

Hiện tượng được cho là “Biểu đồ RSI tăng, biểu đồ giá giảm" và “Biểu đồ RSI giảm, biểu đồ giá tăng".

Phân kỳ

Thông số của phân kỳ
Giá cập nhật mức cao và xu hướng tăng

→ Giá trị chỉ số kỹ thuật hệ động lượng đang trượt giá

Giá cập nhật mức thấp và xu hướng giảm

→ Giá trị chỉ số kỹ thuật hệ động lượng đang tăng giá

Trong một thị trường nơi xảy ra sự phân kỳ, đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng đã kết thúc và xu hướng có thể sẽ sớm đảo ngược.

Nếu giá đang trong xu hướng giảm, đó là dấu hiệu cho thấy nó sẽ sớm đảo chiều và tăng lên, nếu nó đang có xu hướng tăng, đó là dấu hiệu cho thấy nó sẽ đảo chiều và giảm trong thời gian ngắn.

Ví dụ giao dịch của phân kỳ

Như trong ví dụ giao dịch ở trên, bạn có thể nhắm đến lợi nhuận bằng cách đặt lệnh mua tại thời điểm mà chỉ số RSI tăng lên mặc dù giá được cập nhật ở mức giá thấp.

Vì sự phân kỳ không phải lúc nào cũng xảy ra mà chỉ xảy ra tạm thời, cơ hội giao dịch trở nên ít, nhưng việc nhắm đến phân kỳ RSI giúp kiếm lợi nhuận dễ dàng hơn.

3. Phương pháp giao dịch vẽ đường xu hướng trên RSI

Chỉ báo RSI cũng có thể vẽ đường xu hướng để xác định mua và bán. Đường xu hướng là đường kết nối giá đóng cửa bằng các đường chéo.

Do đường xu hướng đóng vai trò là đường kháng cự và đường hỗ trợ, nên lệnh mua được thực hiện tại thời điểm mà chỉ số RSI đã tăng lên và vượt lên(đường tròn màu đỏ) trên đường xu hướng giảm như trong ví dụ về giao dịch biểu đồ bên dưới và đặt lệnh bán tại điểm mà chỉ số RSI đã giảm trên đường xu hướng tăng (vòng tròn màu xanh).

Đường xu hướng của RSI

Ngoài ra, bạn có thể xác định nên mua hay bán khi chỉ số RSI chạm đường xu hướng và tăng hoặc giảm trở lại.

Cách sử dụng đường xu hướng được giới thiệu trong bài viết được liên kết dưới đây.

Nhược điểm của RSI

RSI có thể được sử dụng trong thị trường phạm vi mà giá thay đổi trong một phạm vi nhất định, nhưng mặc khác trong thị trường mà xu hướng tiếp tục theo một hướng, chỉ số RSI vẫn từ 70% trở lên hoặc từ 30% trở xuống, và nhược điểm là không thể phán đoán tín hiệu giao dịch.

RSI của thị trường xu hướng

Như được hiển thị trong ví dụ về biểu đồ ở trên, sẽ rất rủi ro khi phán đoán mua và bán chỉ với RSI trong thị trường xu hướng, do đó, nó thường được sử dụng cùng với các chỉ số xu hướng như “đường trung bình động“, “Envelope“.

RSI

Ví dụ biểu đồ trên cho thấy biểu đồ hiển thị chỉ số RSI, đường xu hướng, 25EMA, 75EMA, 200EMA và đường Envelope.

Tất cả các chỉ số khác ngoài chỉ số RSI đều giảm và đang trong xu hướng giảm, vì vậy bạn có thể theo dõi tình hình mặc dù chỉ số RSI đạt 30% mà không cần đặt lệnh mua.

Tóm tắt phương pháp sử dụng RSI

 • Tín hiệu mua nếu RSI từ dưới 30% và được cho là bán quá nhiều
 • Tín hiệu bán nếu RSI từ 70% trở lên và được cho là mua quá nhiều
 • Dấu hiệu của sự đảo ngược của xu hướng nếu giá và RSI biến động ngược lại và cập nhật mức giá cao/thấp (phân kỳ)
 • Cũng có thể đánh giá việc mua và bán bằng cách vẽ đường xu hướng trên chính chỉ số RSI
 • Hiệu quả trong thị trường biến động nhất định, không phù hợp với thị trường xu hướng
 • Tốt hơn là sử dụng kết hợp với các chỉ báo xu hướng khác

RSI là một chỉ số của hệ động lượng đánh giá độ mạnh yếu của thị trường, do đó, về cơ bản nó được sử dụng để giao dịch ngược chiều trong một thị trường phạm vi biến động nhất định.

Việc đưa ra quyết định giao dịch chỉ với RSI là rủi ro, do đó, bạn nên hiển thị RSI trên biểu đồ cùng với các chỉ số khác.