Phương pháp sử dụng máy tính XM Forex / Phép tính đặt cọc cần thiết/giá trị Pip/ tính Swap/ tính lợi nhuận và thua lỗ

Các công cụ tính toán Forex của XM là các công cụ máy tính khác nhau có thể thực hiện “chuyển đổi tiền tệ theo thời gian thực", “tính toán giá trị pip", “tính toán đặt cọc cần thiết", “tính toán swap" và “tính tính lợi nhuận và thua lỗ" trên trình duyệt web.

Việc tính toán đặt cọc cần thiết phức tạp có thể được tính toán dễ dàng bằng công cụ tính toán.

Các loại máy tính XM Forex
 1. Máy tính Forex tổng hợp
 2. Chuyển đổi tiền tệ theo thời gian thực
 3. Máy tính giá trị Pip
 4. Máy tính đặt cọc cần thiết
 5. Máy tính swap
 6. Máy tính lãi lỗ

Máy tính tổng hợp

Là một công cụ tính toán thuận tiện có thể tính toán tất cả đặt cọc yêu cầu, swap, giá trị pip,…cùng một lúc.

Sau khi nhập 5 mục, nhấp vào nút “Tính toán".

Máy tính Forex

Các mục nhập của công cụ tính tổng hợp
 1. Tiền tệ gốc của tài khoản: Chọn tiền tệ cơ bản của tài khoản.
 2. Cặp tiền: Chọn cặp tiền tệ bạn dự định giao dịch.
 3. Đòn bảy cho đặt cọc: Chọn đòn bẩy tài khoản của bạn.
 4. Loại tài khoản: Chọn loại tài khoản của bạn.
 5. Khối lượng theo Lô: Nhập khối lượng lô dự định giao dịch.

“Swap bán và mua", “Đơn vị dao động tối thiểu", “Đặt cọc cần thiết" và “Giá trị Pip" được hiển thị dưới dạng 4 vị trí ở cuối màn hình và 3 vị trí ở bên cạnh màn hình.

Công cụ tính toán rất thuận tiện vì có thể tính toán một lần.

Máy tính tổng hợp

Công cụ chuyển đổi tiền tệ trong thời gian thực

Công cụ chuyển đổi tiền tệ là máy tính (công cụ) có thể chuyển đổi từ tỷ giá hiện tại tại thời điểm đó sang các loại tiền tệ khác nhau.

Sau khi nhập 3 mục, nhấp vào nút “Tính toán".

Công cụ chuyển đổi tiền tệ

Các mục nhập của chuyển đổi tiền tệ trong thời gian thực/span>
 1. Từ: Chọn tiền tệ trước khi chuyển đổi
 2. Sau: Chọn tiền tệ muốn chuyển đổi.
 3. Số tiền: Nhập số tiền trước khi chuyển đổi mà bạn muốn chuyển đổi.
 4. Tỷ giá chuyển đổi hiện tại: Nhập tỷ giá chuyển đổi hiện tại.

Số tiền đã chuyển đổi được hiển thị ở khung tổng.

Ngoài ra, “Tỷ giá hối đoái hiện tại" được hiển thị ở phía bên phải. Tỷ lệ này giống như tỷ lệ thực tế thời điểm đó được hiển thị trên MT4.

Công cụ chuyển đổi tiền tệ

Máy tính giá trị Pip

Pip là đơn vị nhỏ nhất của mỗi loại tiền tệ.

Giá trị tối thiểu trên mỗi pip khác nhau phụ thuộc vào từng loại tiền, ví dụ USD/JPY là 0,01 Yên. EUR/USD là 0,0001$.

Thật phức tạp khi tính giá trị pip cho mỗi giao dịch, nhưng máy tính giá trị pip này có thể tính giá trị pips khi giao dịch loại tiền nào và bao nhiêu lô.

Sau khi nhập 4 mục, nhấp vào nút “Tính toán".

Máy tính pip

Các mục nhập của phép tính giá trị Pip
 1. Cặp tiền: Chọn cặp tiền tệ bạn dự định giao dịch.
 2. Tiền tệ gốc của tài khoản: Chọn tiền tệ gốc của tài khoản.
 3. Loại tài khoản: Chọn loại tiền tệ của tài khoản.
 4. Khối lượng theo Lô: Nhập số lô dự định giao dịch.

Giá trị pip của “Tiền tệ gốc của tài khoản" và “Đồng tiền chuyển đổi" lần lượt được hiển thị trong 2 biểu mầu dưới màn hình.

Máy tính Pip

Phép tính pip được tính bằng công thức dưới đây.

Giá trị pip = (1 pip/tỷ giá hối đoái) × kích cỡ lô.

“Giá trị chuyển đổi tiền tệ" được hiển thị phía giữa bên phải. Tỷ giá này giống tỷ giá thực tế thời điểm đó được hiển thị trên MT4.

Máy tính đặt cọc cần thiết

Như tên của nó, bạn có thể tính đặt cọc cần thiết 1 cách đơn giản. Bạn không phải sử dụng máy tính mỗi lần như trước.

Sau khi nhập 5 mục, nhấp vào nút “Tính toán".

Tinh đặt cọc cần thiết

Các mục nhập của máy tính đặt cọc cần thiết/span>
 1. Tiền tệ gốc của tài khoản: Chọn tiền tệ gốc tài khoản của bạn.
 2. Cặp tiền: Chọn cặp tiền tệ dự định giao dịch.
 3. Loại tài khoản: Chọn loại tài khoản tài khoản của bạn.
 4. Khối lượng theo Lô: Nhập số lô dự định giao dịch.
 5. Đòn bảy: Chọn đòn bẩy tài khoản của bạn.

Yêu cầu đặt cọc lần lượt của tiền tệ gốc của tài khoản" và “đồng tiền chuyển đổi" được hiển thị ở 2 biểu mẫu dưới màn hình.

Trong phép tính này, mức đặt cọc cần thiết để giao dịch 1 lô EUR/USD (100.000 tiền tệ) là 12.827 Yên, nhưng nếu 0.01 lô (1.000 loại tiền tệ) bạn có thể giao dịch với đặt cọc là 128 Yên.

Phép tính đặt cọc cần thiết

Đặt cọc cần thiết được tính theo công thức dưới đây.

Đặt cọc cần thiết = Kích cỡ giao dịch ÷ Đòn bẩy × Tỷ giá chuyển đổi tiền tệ của tài khoản

Máy tính Swap

Bạn có thể tính toán đơn giản Swap (Chênh lệch lãi suất) của lệnh mà bạn sở hữu.

Sau khi hoàn thành việc nhập 4 mục, nhấp chuột chọn nút “Tính toán".

Máy tính Swap

Các mục cần nhập của máy tính Swap
 1. Tiền tệ gốc của tài khoản: Chọn tiền tệ gốc tài khoản của bạn.
 2. Cặp tiền tệ: Chọn cặp tiền tệ bạn dự định giao dịch.
 3. Loại tài khoản: Chọn loại tài khoản của bạn.
 4. Khối lượng theo lô: Nhập số lô bạn dự định giao dịch.

Trong bốn biểu mẫu ở cuối màn hình, swap của “Bán" và “Mua" được hiển thị lần lượt cho “Tiền tệ gốc của tài khoản" và “Đồng tiền chuyển đổi".

Trong tính toán này, nếu bạn giữ 1 lô (100.000 tiền) EUR/USD trong một ngày , bạn sẽ trả 528,69 Yên khi mua và nhận 141,05 Yên khi bán.

Máy tính Swap

Phép tính Swap được tính bằng công thức dưới đây.

Swap = (1 point / tỷ giá hối đoái) × kích cỡ giao dịch (lô) × Giá trị Swap theo điểm

Máy tính lợi nhuận và thua lỗ

Bạn có thể tính toán trước số tiền lãi hoặc lỗ là bao nhiêu mà bạn sẽ nhận được ở đường cắt lỗ hoặc chốt lãi đang dự tính.

Có nhiều mẫu, tuy nhiên bạn cần điền vào 8 mục ở phần trên.

Máy tính lợi nhuận và thua lỗ

Các mục cần nhập của máy tính lợi nhuận và thua lỗ
 1. Tiền tệ gốc của tài khoản: Chọn tiền tệ gốc của tài khoản.
 2. Cặp tiền tệ: Chọn cặp tiền tệ bạn dự định giao dịch.
 3. Loại tài khoản: Chọn loại tài khoản.
 4. Số lô: Nhập số lô dự định giao dịch.
 5. Giá mở: Nhập tỷ giá hối đoái khi đặt lệnh.
 6. Giá cắt lỗ: Nhập tỷ giá của đường cắt lỗ dự định.
 7. Giá chốt lời: Nhập tỷ giá của đường chốt lời dự định.
 8. Loại lệnh giao dịch: Chọn “Mua" hoặc “Bán".

“Giá trị pip" được hiển thị lần lượt ở “giá trị dừng lỗ" và “giá trị chốt lời" ở 5 biểu mẫu dưới màn hình.

Máy tính lợi nhuận và thua lỗ

Được tính toán theo công thức dưới đây.

Mức cắt lỗ/chốt lời = số tiền cắt lỗ, chốt lời / giá trị pip × tỷ giá

Các công cụ máy tính này có thể sử dụng trên trang web chính thức của XM mà không cần đăng nhập, ngay cả khi bạn không phải là chủ tài khoản của XM.