Phương pháp tính toán đòn bẩy hiệu quả XM

Đòn bẩy hiệu quả là đòn bẩy áp dụng trong quá trình giao dịch. Đòn bẩy tối đa thể hiện có thể giao dịch đến tối đa bao nhiêu lần của tài san tài khoản (đặt cọc), trong khi đòn bẩy hiệu quả đại diện cho đòn bẩy vận dụng thực tế.

Đòn bẩy hiệu quả có thể được tính bằng [Định giá lệnh (khối lượng giao dịch × giá hợp đồng của mỗi loại tiền tệ)] ÷ [Vốn (tổng số tiền vốn + định giá (lãi/lỗ)] .

Phương pháp tính toán đòn bẩy hiệu quả

Phép tính đòn bẩy hiệu quả

Định giá lệnh (khối lượng giao dịch × giá hợp đồng của mỗi loại tiền tệ)] ÷ [Vốn (tổng số tiền vốn + định giá (lãi/lỗ)] = [Đòn bẩy hiệu quả]

Đòn bẩy hiệu quả có thể được tính bằng công thức đơn giản ở trên.

Đòn bẩy hiệu quả cao có nghĩa là phần trăm duy trì đặt cọc thấp, do đó đòn bẩy hiệu quả càng cao, nguy cơ loss cut càng sớm (tự động đóng lệnh cắt lỗ bắt buộc) càng cao.

Ví dụ về phép tính đòn bẩy hiệu quả

Điều kiện phép tính
 • Khối lượng giao dịch: 1 lô (100,000 tiền tệ)
 • Cặp tiền tệ trong giao dịch: USD/JPY
 • Tỷ giá hiện tại: 110.00 JPY
 • Số dư tài khoản: 80,000 JPY
 • Lãi lỗ định giá: +20,000 JPY
Ví dụ phép tính đòn bẩy hiệu quả
 • [Định giá lệnh (khối lượng giao dịch × giá hợp đồng của mỗi loại tiền tệ)] ÷ [Vốn (tổng số tiền vốn + định giá (lãi/lỗ)] = [Đòn bẩy hiệu quả]
 • 「11,000,000 JPY (100,000 tiền tệ × 110.00 JPY)」 ÷ 「100,000 JPY (80,000 JPY + 20,000 JPY)」 = 「110 lần」

Theo các điều kiện tính toán trên, đòn bẩy hiệu quả là 110 lần.

Đòn bẩy hiệu quả 110 lần có nghĩa là phần trăm duy trì đặt cọc là 807,27% (888 ÷ 110) cho một tài khoản với đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Ví dụ: nếu đòn bẩy tối đa là 888 lần và đòn bẩy hiệu quả cũng 888 lần, phần trăm duy trì đặt cọc sẽ là 100%. XM có đặc điểm kỹ thuật sẽ loss cut bắt buộc khi phần trăm duy trì đặt cọc giảm xuống dưới 20%.

Nói chung, các giao dịch được thực hiện có tính đến mức độ rủi ro dựa trên “phần trăm duy trì đặt cọc" được hiển thị tự động trên MT4 và MT5, nhưng nếu đòn bẩy hiệu quả dễ thấy hơn, bạn hãy tự tính theo cách tính trên và sử dụng nó làm hướng dẫn cho khối lượng giao dịch.

Nơi kiểm tra giá trị định giá lệnh và vốn khả dụng (tài sản)

Bạn có thể kiểm tra từ “định giá lệnh" và “tài sản" cần thiết sau khi tính toán đòn bẩy hiệu quả tab “giao dịch" ở phía dưới màn hình MT4/MT5.

Terminal MT4

Ý nghĩa của từng thuật ngữ trong tab Giao dịch
 • Số dư: Số dư tài khoản
 • Tài sản (Vốn khả dụng): 「Đặt cọc (số dư)」 + 「lãi/lỗ định giá」
 • Đặt cọc cần thiết: 「Kích cỡ hợp đồng」 × 「Đơn vị tiền tệ giao dịch」 × 「khối lượng」 ÷ 「đòn bẩy tối đa」
 • Đặt cọc khả dụng (số dư khả dụng): 「Vốn khả dụng」 - 「Tổng tiền đặt cọc cần thiết đang giao dịch」
 • Phần trăm duy trì đặt cọc (Phần trăm duy trì ký quỹ): 「Vốn khả dụng」 ÷ 「tổng số tiền đặt cọc cần thiết」 × 100

Về nội dung chi tiết hơn của từng loại đặt cọc được giới thiệu trong bài viết được liên kết dưới đây.

Không thể hiển thị Terminal

Terminal ở dưới cùng của màn hình MT4/MT5 có thể được hiển thị/ẩn hiển thị bằng tổ hợp phím Ctrl+T. Ngoài ra, bạn cũng có thể chuyển đổi hiển thị từ xem trê menu màn hình → thông tin giao dịch.