Các điều khoản chú ý và điều khoản nghiêm cấm của XM

Tại XM của các nhà môi giới Forex, 1 khách hàng có thể sở hữu tối đa đến 8 tài khoản, tuy nhiên các giao dịch không hợp lệ sử dụng nhiều tài khoản sẽ khiến tài khoản bị đóng băng vĩnh viễn hoặc không thể rút tiền.

Ngay cả khi bạn không biết về “Giao dịch không hợp lệ", bạn có thể bị vi phạm các điều khoản dịch vụ, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra các điều khoản dịch vụ của XM một cách cẩn thận.

Các văn bản pháp lý trên trang web chính thức XM

Sau khi đăng nhập vào trang thành viên XM, bạn có thể kiểm tra từng văn bản pháp lý của XM (tiếng Anh).

Ví dụ vi phạm điều khỏa XM

Các điều khoản sử dụng được viết bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, trường hợp thực hiện các giao dịch sau đây, bạn sẽ vi phạm điều khoản và sẽ bị xử lý như đóng tài khoản / tịch thu lợi nhuận hoặc hạn chế đòn bẩy.

Nghiêm cấm giao dịch 2 chiều giữa nhiều tài khoản

Ví dụ, nghiêm cấm giao dịch “Bán USD/Yên ở tài khoản A, Mua USD/Yên ở tài khoản B".

Đối với các thị trường giao động lớn một phía do các chỉ số kinh tế, v.v., có thể sử dụng không đúng thông số kỹ thuật cài đặt lại số dư âm của XM, vì thua lỗ có thể được giới hạn trong một tài khoản và lợi nhuận có thể tăng lên trong tài khoản khác.

Giao dịch 2 chiều trên cùng 1 tài khoản thì OK.

Nghiêm cấm giao dịch hai chiều với các công ty ngoại hối khác (giữa 2 công ty trở lên)

Tương tự như giao dịch 2 chiều giữa nhiều tài khoản, nghiêm cấm giao dịch 2 chiều “Bán USD/Yên ở công ty ngoại hối A, Mua USD/Yên ở công ty ngoại hối B" trên các tài khoản của các công ty ngoại hối khác nhau.

Vì có thể sử dụng không đúng thông số kỹ thuật cài đặt lại số dư âm của XM bạn có thể hạn chế thua lỗ ở một tài khoản và mở rộng tối đa lợi nhuận ở một tài khoản khác.

Không có vấn đề gì nếu bạn không giao dịch 2 chiều với ý đồ xấu. Nếu xác định rằng giao dịch đó là giao dịch 2 chiều không chính đáng, tài khoản của bạn được xử lý tuân theo quy định.

Nghiêm cấm giao dịch 2 chiều, kiếm lời chênh lệch giá trong nhóm

Trong một nhóm chẳng hạn như nhóm bạn bè hay nhóm gì đó, các giao dịch như “Nhóm A bán USD/Yên, nhóm B mua USD/Yên" sẽ chịu mức phạt nặng nề.

Trước đây, đã có một nhóm Forex giao dịch với mục đích kiếm lợi nhuận không chính đáng vi phạm điều khoản này và đã bị tịch thu tất cả lợi nhuận và bị liệt vào danh sách đen phong tỏa tài khoản.

Nghiêm cấm kiếm lời chênh lệch giá

Nghiêm cấm bất kỳ giao dịch kiếm lời chênh lệch giá nào. Ngoài chênh lệch giá mua bán tự động như trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc EA thì giao dịch sử dụng chênh lệch hiển thị giá giữa các nhà môi giới khác cũng đều nghiêm cấm.

Kiếm lời chênh lệch giá là phương pháp giao dịch dựa trên lý thueets có thể nâng cao lợi nhuận mà không có rủi ro.

Các giao dịch sử dụng các hệ số tương quan như USDJPY và USDCAD không nằm trong giao dịch kiếm lời chênh lệch giá.

Nghiêm cấm giao dịch sử dụng trì hoãn kết nối hoặc lỗi giao dịch

Có trường hợp xảy ra kết nối chậm trong lúc tập trung truy cập đến máy chủ MT4/MT5 ở các thời điểm phát sinh chỉ số kinh tế, sự kiện tình hình Thế giới quan trọng,…

Ngoài ra, nghiêm cấm giao dịch ở mức không phản ánh đúng giá thị trường bằng cách đặt không đúng tải trên máy chủ hoặc quá tải đến máy chủ, quá tải trên môi trường PC, gây ra sự chậm trễ về kết nối.

Ngoài ra, nghiêm cấm giao dịch ở mức tỷ giá không phản ánh đúng giá thị trường bằng cách đặt không đúng tải trên máy chủ hoặc trên môi trường PC, gây ra sự chậm trễ về kết nối.

Vì có thể tạo lợi nhuận không chính đáng bằng cách lạm dụng sự chậm trễ của kết nối,…(Điều 49.3)

Nghiêm cấm giao dịch sử dụng thưởng hoặc XMP không chính đáng

Các giao dịch lạm dụng các hệ thống như thưởng tiền mặt hoặc điểm XM đều bị cấm.

Giao dịch 2 chiều trong cùng 1 tài khoản dựa trên điều khoản là OK, tuy nhiên giao dịch 2 chiều và kiếm lời chênh lệch cho mục đích duy nhất là kiếm XMP được thêm vào cho mỗi giao dịch đều bị cấm.

Nghiêm cấm giả làm người khác và nhận tiền thưởng mở tài khoản mới nhiều lần dưới danh nghĩa của một thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, các giao dịch lạm dụng các hệ thống thưởng này đều bị cấm. (Mục 49.4)

Nghiêm cấm giao dịch chỉ với mục đích tạo khe hở (mở cửa sổ) và lắp đầy khe hở

Giá mở cửa thi trường vào thứ 2 có thể cao hơn giá đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước. Hiện tượng bay tỷ giá này được gọi là “cửa sổ’, tuy nhiên giao dịch cửa sổ sử dụng không margin call zero cut của XM bị cấm.

Điều này là phương pháp có thể giới hạn thua lỗ và nâng cao lợi nhuận.

Nếu bạn giao dịch như bình thường, sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi bạn giữ các lệnh trong suốt cả tuần. Bạn sẽ chỉ vi phạm điều khoản sử dụng khi bạn giao dịch chỉ với mục đích mở cửa sổ và lắp đầy các cửa sổ.

Giao dịch chỉ số kinh tế của đòn bẩy (Quy tắc đòn bẩy)

Giao dịch đòn bẩy cao trước và sau công bố chỉ số kinh tế, sở hữu lệnh với mức đòn bẩy xấp xỉ tối đa, nhắm đến mục đích tối đa hóa lợi nhuận, hạn chế thua lỗ được sử dụng ở thị trường chuyển động lớn một phía thuộc đối thượng quy định đòn bẩy tối đa.

Điều này không phải là vi khoản điều khoản nhưng khi giao dịch đòn bẩy tối đa cao trong lúc công bố chỉ số kinh tế, đòn bẩy được quy định vĩnh viễn từ 888 đến 100 lần.

Trường hợp đã vi phạm điều khoản

Bạn sẽ nằm trong danh sách đen tịch thu lợi nhuận, không thể rút tiền và đóng tài khoản vĩnh viễn. Bạn không thể mở vĩnh viễn một tài khoản với XM.

Điều đó nói rằng, không có vấn đề gì nếu bạn giao dịch bình thường.

※Các điều khoản cấm ở trên là các ví dụ cụ thể được giải thích bởi trang web này. Khi giao dịch ở XM, bạn nhất định phải kiểm tra kỹ từng điều khoản sử dụng.