Phương pháp xác nhận Spread và Swap point XM

Spread (mức chênh lệch) và swap point (điểm hoán đổi) của từng sản phẩm trong XM có thể được xác nhận từ màn hình bảng giá và thông số kỹ thuật của công cụ giao dịch MT4 và MT5.

Khi gặp phiền phức trong việc kiểm tra spread và swap point mỗi lần, đơn giản để cài đặt chỉ số tùy chỉnh “spread_swap" có thể được hiển thị trên biểu đồ trong thời gian thực.

Phương pháp xác nhận spread

Bạn có thể kiểm tra mức spread theo thời gian thực của từng sản phẩm trong mục “!" của khung “bảng giá" ở góc trên bên trái của màn hình MT4/MT5.

Spread MT4

Ví dụ, “24" có nghĩa là 2.4 pips.

Nếu bạn muốn hiển thị mức chênh lệch trong thời gian thực trên biểu đồ, bạn có thể cài đặt chỉ số tùy chỉnh có tên “SpreadLabel.ex4" trên MT4. (MT5 không được hỗ trợ)

Phương pháp xác nhận Swap point

Chọn trên “bảng giá" sản phẩm bạn muốn xác nhận swap point → nhấp chuột phải → chọn “thông số kỹ thuật".

xác nhận swap point MT4

Cuộn chuột xuống màn hình thông số kỹ thuật và di chuyển xuống dưới, bạn có thể kiểm tra lần lượt “Swap chờ lệnh mua" và “Swap chờ lệnh bán".

Màn hình thông số kỹ thuật MT4

Ví dụ, “-12.17" có nghĩa là -1.217 pips.

Nếu bạn muốn hiển thị swap point trên biểu đồ, bạn có thể cài đặt chỉ số tùy chỉnh có tên “spread_swap.mq4" trên MT4. (MT5 không được hỗ trợ)

Trên màn hình thông số kỹ thuật khác, bạn có thể kiểm tra phí qua đêm 3 ngày, khối lượng nhỏ nhất, khối lượng lớn nhất và các phiên giao dịch.