Phương pháp thay đổi mật khẩu của XM

Có 2 phương pháp thay đổi mật khẩu XM, “phương pháp thực hiện từ trang thành viên XM"“phương pháp thực hiện từ nền tảng MT4 / MT5".

Từ màn hình thành viên, bạn có thể tiến hành thủ tục bằng cách nhấp vào “tùy chọn" → “thay đổi mật khẩu" của số tài khoản bạn muốn thay đổi mật khẩu.

Từ MT4 / MT5, bạn có thể thực hiện các bước từ nút “công cụ" → “tùy chọn" → “máy chủ" → “Thay đổi mật khẩu".

Dù bằng cách nào bạn cũng có thể dễ dàng thay đổi mật khẩu tài khoản XM  của mình.

Phương pháp thay đổi mật khẩu từ trang thành viên XM

Trước tiên, bạn đặt nhập vào màn hình thành viên XM.

Nhấp vào “hoạt động" từ khung số tài khoản mà bạn muốn thay đổi mật khẩu và nhấp vào " đổi mật khẩu" từ danh sách hoạt động được hiển thị.

màn hình thay đổi mật khẩu xm

 

Chọn dấu tích vào ô “tài khoản mật khẩu giao dịch" từ màn hình cài đặt mật khẩu, nhập vào form “mật khẩu hiện tại", “mật khẩu mới".

màn hình thay đổi mật khẩu xm

Mật khẩu phải được đặt trong phạm vi từ 8 đến 15 ký tự, bao gồm chữ thường, chữ hoa và  số. Các ký tự đặc biệt không thể được sử dụng.

Như trên, bạn đã hoàn thành việc thay đổi mật khẩu từ trang thành viên XM.

Bạn có thể đăng nhập vào MT4 (MT5) trên trang thành viên XM bằng mật khẩu mới.

(Tài khoản MT4 dành cho MT4. Bạn không thể đăng nhập MT5 bằng tài khoản MT4 (hoặc MT4 bằng tài khoản MT5).

Phương pháp thay đổi mật khẩu từ MT4 / MT5

Phương pháp thay đổi mật khẩu từ  MT4 / MT5 cho PC

Sau khi đăng nhập vào MT4 / MT5 chp PC, nhấp chuột chọn “công cụ" → “tùy chọn".

 

Nhấp chuột chọn “thay đổi mật khẩu" từ tab “máy chủ".

 

Nhập mật khẩu mới vào form “mật khẩu hiện tại", nhập mật khẩu mới bạn muốn đổi vào form “mật khẩu mới" và “xác nhận"

Sau khi nhập xong, nhấp chuột chọn nút “OK".

Mật khẩu phải được đặt trong phạm vi từ 8 đến 15 ký tự, bao gồm chữ thường, chữ hoa và  số. Các ký tự đặc biệt không thể được sử dụng.

Như trên, bạn đã hoàn thành việc thay đổi mật khẩu từ MT4/MT5 cho PC.

Thay đổi mật khẩu từ ứng dụng MT4/MT5 cho smartphone

Chạm vào tài khoản đang đăng nhập từ tab “cài đặt" của ứng dụng MT4 cho iPhone  → chạm vào biểu tượng  “・・・" → chạm vào “thay đổi mật khẩu".

(Nếu là ứng dụng MT5, khi chạm vào tài khoản đang đăng nhập, link “thay đổi mật khẩu" sẽ được hiển thị.)

 

Chạm vào “thay đổi mật khẩu chính", tiếp tục nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới.

Ở đây, không sử dụng “thay đổi mật khẩu chỉ đọc" và “xóa mật khẩu đã lưu".

Mật khẩu phải đủ độ khó, ít nhất 5 ký tự khác nhau từ 8 ~ 15 ký tự bao gồm chữ i hoa, in thường và con số. Không thể sử dụng các ký tự đặc biệt.

Như trên,  bạn đã hoàn thành việc thay đổi mật khẩu từ MT4/MT5 cho smartphone.

Như đã giới thiệu trên màn hình iPhone, bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu với thao tác tương tự trên MT4 / MT5 cho Android. (Thao tác sẽ khác nhau ít nhiều tùy thuộc vào phiên bản ứng dụng)

Quên mật khẩu XM?

Nếu bạn nhớ địa chỉ email bạn đã đăng ký khi mở tài khoản với ID MT4 / MT5, bạn có thể tiến hành cấp lại mật khẩu mới.

Nhấp vào liên kết “Quên mật khẩu?" ở cuối màn hình đăng nhập của trang thành viên XM

 

Nhập “ID của MT4/MT5 " và “địa chỉ e-mail (đã đăng ký khi bạn mở tài khoản trong XM)" và nhấp vào nút gửi một liên kết để cấp lại mật khẩu của bạn sẽ được gửi tự động bằng e-mail.

Sau đó, bạn có thể lấy mật khẩu mới bằng cách nhấp vào liên kết được mô tả trong địa chỉ email.