Nguyên nhân và giải pháp khi không thể đặt lệnh MT4

Khi không thể đặt lệnh với MT4/MT5, nguyên nhân chủ yếu là do bạn chưa chọn biểu đồ phù hợp cho loại tài khoản XM của mình. Ngoài ra, trong trường hợp CFD hàng hóa, bạn không thể giao dịch ngay cả khi bạn hiển thị biểu đồ đã qua tháng đến hạn có thể giao dịch, do đó bạn có thể giao dịch bằng cách chọn biểu đồ thích hợp.

Bài viết này giới thiệu nguyên nhân và cách giải quyết khi không thể được đặt lệnh trên MT4, chẳng hạn như “Không có liên kết đặt lệnh" hoặc “Nút đặt lệnh màu xám và không thể nhấn nút".

Nguyên nhân không thể đặt lệnh trên MT4/MT5 và cách giải quyết theo từng nguyên nhân

Bảng hiển thị nguyên nhân và cách giải quyết theo từng nguyên nhân khi không thể đặt lệnh trên MT4/MT5.

Nguyên nhân không thể giao dịchVấn đề chínhPhương pháp giải quyết
 1. Ngoài giờ giao dịch
 • Không thể ấn nút vì nút đặt lệnh chuyển thành màu xám
 • Biểu đồ không giao động
 • Đặt lệnh trong giờ giao dịch
 1. Không hiển thị tất cả sản phẩm
 • Cặp tiền tệ/sản phẩm không hiển thị
 • Nhấp chuột phải lên khung "bảng giá"→ nhấp chọn "xem tất cả"
 1. Không hiển thị biểu đồ phù hợp với loại tài khoản
 • "Chờ cập nhật" được hiển thị trên biểu đồ
 • Không thể nhấn nút lệnh vì nút lệnh chuyển thành màu xám
 • Không có link đặt lệnh
 • Hiển thị biểu đồ thích hợp với từng loại tài khoản
 1. Không đủ đặt cọc
 • "Không đủ tiền" được hiển thị
 • Xác nhận đặt cọc cần thiết
 • Xác nhận số lô đặt lệnh
 1. Không đặt lệnh giới hạn với chiều rộng lớn hơn mức chênh lệch (spread)
 • "Không thể đặt lệnh trong phạm vi ◯◯điểm từ giá hiện tại" được hiển thị
 • Chỉ định giá từ ◯◯ điểm trở lên và đặt lệnh
 1. Nhầm lẫn giá trị chỉ định giá đối với loại lệnh
 • Không thể nhấn nút vì nút đặt lệnh chuyển thành màu xám
 • Chỉ định giá thích hợp đối với từng loại lệnh
 1. Số lô đặt lệnh tối thiểu không phù hợp
 • Không thể nhấn nút vì nút đặt lệnh chuyển thành màu xám
 • Nhập số lô đặt lệnh thích hợp với cặp tiền tệ hoặc loại tài khoản
 1. Tháng đến hạn có thể giao dịch quá hạn (CFD)
 • "Chờ cập nhật" được hiển thị trên biểu đồ
 • Không thể nhấn nút lệnh vì nút lệnh chuyển thành màu xám
 • Không có link đặt lệnh
 • Hiển thị biểu đồ của tháng đến hạn (tháng hợp đồng) mới

Ví dụ về sự cố

Không thể nhấp nút lệnh vì nút lệnh chuyển sang màu xám

Không thể nhấ nút đặt lệnh MT4

Biểu đồ hiển thị “đang chờ cập nhật"

Đang chờ cập nhật MT4

Không có liên kết đặt lệnh

Không hiển thị liên kết đặt lệnh MT4

Hiển thị “không đủ đặt cọc"

Không đủ tiền đặt cọc MT4

Hiển thị “không thể đặt lệnh trong phạm vi ◯◯điểm từ giá hiện tại"

không thể đặt lệnh trong phạm vi ◯◯điểm từ giá hiện tại

Cách giải pháp của các sự cố trên, sẽ được giới thiệu theo từng nguyên nhân trong mục dưới đây.

Nguyên nhân 1. Ngoài giờ giao dịch

Tình trạng sự cố chủ yếu
 • Không thể nhấp nút lệnh do nút đặt lệnh chuyển sang màu xám
 • Biểu đồ (tỷ giá hối đoái) không giao động

Đầu tiên, hãy kiểm tra thời gian giao dịch. Vào cuối tuần thứ 7, chủ nhật Forex và CFD không thể giao dịch vì thị trường đóng cửa.Ngoài ra, cũng có khi CFD hàng hóa không thể giao dịch tùy thuộc vào ngày lễ của từng quốc gia. Điều này thường gặp ở tất cả các nhà giao dịch, không chỉ XM.

Thời gian bắt đầu giao dịch vào thứ Hai và thời gian kết thúc giao dịch vào thứ Bảy, thời gian giao dịch hơi khác nhau 1 chút đối với mỗi nhà giao dịch. Giờ giao dịch của Forex tại XM như sau.

Thời gian giao dịch mùa đông

(Giờ Việt Nam) Thứ 2 05:05 – thứ 7 04:50

Thời gian giao dịch mùa hè

(Giờ Việt Nam) Thứ 2 04:05 – thứ 7 03:50

Thời gian mùa hè: Từ 1 giờ sáng chủ nhật cuối tháng 3 đến 2 giờ sáng chủ nhật cuối cùng của tháng 10

Thời gian giao dịch CFD khác nhau tùy thuộc vào hàng hóa. Bạn có thể kiểm tra thời gian giao dịch của tất cả các hàng hóa từ bài viết dưới đây.

Phương pháp giải quyết

Đặt lệnh trong thời gian giao dịch

Nguyên nhân 2. Không hiển thị tất cả hàng hóa

Tình trạng sự cố chủ yếu
 • Không thể hiển thị tất cả hàng hóa

Trong MT4 và MT5, chỉ có các cặp hàng hóa/tiền tệ tối thiểu được hiển thị trong màn hình ban đầu, vì vậy nếu sản phẩm mà bạn mong muốn không được hiển thị, hãy cài đặt hiển thị tất cả cặp tiền tệ.

Ngoài ra, khi đăng nhập vào tài khoản với loại tài khoản khác hoặc khi tháng hợp đồng được thay đổi, bạn cần cài đặt lại hiển thị tất cả các sản phẩm.

Bằng cách nhấp chuột phải vào khung “bảng giá" ở bên trái màn hình MT4/MT5 → nhấp vào “xem tất cả", bạn có thể hiển thị tất cả các cặp tiền tệ có thể giao dịch.

Xem tất cả MT4

Phương pháp giải quyết

Nhấp chuột phải lên khung “bảng giá" → nhấp chuột chọn “xem tất cả".

Nguyên nhân 3. Không hiển thị biểu đồ phù hợp với loại tài khoản

Tình trạng sự cố chủ yếu
 • “Đang chờ cập nhật" được hiển thị trên biểu đồ
 • Không thể nhấp chuột chọn nút khi nút đặt lệnh chuyển sang màu xám
 • Không có liên kết đặt lệnh

Lý do phổ biến nhất khiến bạn không thể giao dịch với XM là bạn không hiển thị biểu đồ cho từng loại tài khoản.

XM có 5 loại tài khoản, “tài khoản XM Micro, tài khoản XM Standard, tài khoản XM Ultra Low Micro, tài khoản XM Ultra Low Standard, tài khoản Share", tuy nhiên bạn không thể đặt lệnh nếu không hiển thị biểu đồ chuyên dụng cho từng loại tài khoản.

Tên cặp tiền tệ của tài khoản Micro

Tên cặp tiền tệ của tài khoản XM Micro

“Tên cặp tiền tệ micro" của thư mục Group Mic (ký hiệu micro sau tên cặp tiền tệ)

(Ví dụ) USDJPYmicro

Tên cặp tiền tệ của tài khoản Standard

Tên cặp tiền tệ tài khoản XM Standard

Chỉ ký hiệu bằng “tên cặp tiền tệ" trong thư mục Forex hoặc CFD

(Ví dụ) USDJPY

Tên cặp tiền tệ của tài khoản Ultra

Tên cặp tiền tệ tài khoản XM Ultra

“Tên cặp tiền tệ #" trong thư mục Group UL (Kí hiệu “# (dấu thăng)" sau cặp tiền tệ))

(Ví dụ) USDJPY.

Phương pháp giải quyết

Hiển thị biểu đồ thích hợp cho loại tài khoản bạn đã đăng nhập → chọn biểu đồ và nhấp vào nút “đặt lệnh mới (new order"

Nguyên nhân 4. Không đủ tiền đặt cọc

Tình trạng sự cố chủ yếu
 • “Không đủ đặt cọc" sẽ được hiển thị

Giao dịch không thể thực hiện nếu đặt cọc cần thiết không đủ cho số dư tài khoản (đặt cọc). Bạn cần giảm số lô đặt lệnh, đặt cọc cần thiết sẽ giao dịch phải nhỏ hơn số dư tài khoản (đặt cọc).

Phương pháp tính đặt cọc cần thiết (ký quỹ cần thiết)

Giá hợp đồng × Đơn vị tiền tệ giao dịch × Số lô ÷ Đòn bẩy = Đặt cọc cần thiết

Ví dụ: trường hợp mua và bán 1 lô khi đòn bẩy tối đa là 888 lần và tỷ giá USD/JPY là 1 USD = 110 JPY, công thức sau đây được sử dụng.

110.00 JPY × 100,000 tiền tệ × 1 lô ÷ 888 lần = 12,387 JPY

Trong trường hợp các điều kiện trên, tài khoản của bạn không có ít nhất là 12.387 JPY trở lên bạn không thể giao dịch do không đủ tiền đặt cọc.

Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch với số dư tài khoản của khoản đặt cọc cần thiết suýt soát, chỉ cần tỷ giá thay đổi 1 chút, giao dịch sẽ bị loss cut, vì vậy rủi ro sẽ thấp hơn nếu số dư nhiều hơn nhiều mức đặt cọc cần thiết.

Phương pháp giải quyết

Kiểm tra đặt cọc cần thiết, điều chỉnh số lô đặt lệnh làm sao cho đặt cọc cần thiết nằm trong số dư tài khoản (đặt cọc).

Nguyên nhân 5. Không đặt lệnh giới hạn với độ rộng lớn hơn spread

Tình trạng sự cố chủ yếu
 • “Không thể đặt lệnh trong phạm vị ◯◯ points từ giá hiện tại" được hiển thị

Không thể đặt lệnh trong phạm vi ◯◯ points vì tùy vào khoảng cách giữa “bán” và “mua” sẽ chứa phần Spread.

Ví dụ, “40 points" có nghĩa là “4 pips". Như vậy bạn cần nhập giá lớn hơn 40 points (4 pips).

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có một mức spread 4 pips, điều đó có nghĩa là ít nhất phải giới hạn giá tối thiểu 4 pips trở lên để đặt lệnh giới hạn chỉ định giá.

Phương pháp giải quyết

Nhập giá từ ○○ points trở lên. ○○ points khác nhau tùy vào cặp tiền tệ.

Nguyên nhân 6. Giá chỉ định cho từng loại đặt lệnh bị nhầm lẫn

Tình trạng sự cố chủ yếu
 • Không thể nhấn nút do nút đặt lệnh trở thành màu xám

Không thể đặt lệnh nếu có sự khác biệt giữa các giá trị “loại lệnh" và “giá".

Ví dụ: nếu bạn chỉ định mua giới hạn (Trường hợp muốn mua khi giá giảm) nhưng nhập giá trị cao hơn giá trị hiện tại, bạn không thể nhấn nút đặt lệnh. Đối với trường hợp mua giới hạn, bạn phải nhập giá thấp hơn giá trị hiện tại.

Loại lệnh giới hạn và lệnh dừng
 • Buy Limit (Mua giới hạn): Trường hợp muốn mua khi giá đã giảm
 • Sell Limit (Bán giới hạn): Trường hợp muốn bán khi giá đã tăng
 • Buy Stop (Dừng mua): Trường hợp muốn mua khi giá đã tăng
 • Sell Stop (Dừng bán): Trường hợp muốn bán khi giá đã giảm

Phương pháp giải quyết

Nhập giá thích hợp đối với từng “loại lệnh"

Nguyên nhân 7. Số lô đặt lệnh tối thiểu không thích hợp

Tình trạng sự cố chủ yếu
 • Không thể nhấn nút khi nút đặt lệnh trở thành màu xám

Số lô tối thiểu và tối đa có thể đặt lệnh khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản và cặp tiền tệ.

Về cơ bản, nếu là Forex, bạn có thể giao dịch theo đơn vị 0,01 lô, nhưng MT5 của tài khoản XM Micro, số lô đặt lệnh tối thiểu là 0,1 lô.

Đối với sản phẩm CFD hàng hóa, cơ bản số lô tối thiểu có thể đặt lệnh là 1 lô.

Phương pháp giải quyết

Nhập số lô đặt lệnh thích hợp cho loại sản phẩm và tài khoản

Nguyên nhân 8. Tháng đến hạn có thể giao dịch quá hạn (CFD)

Tình trạng sự cố chủ yếu
 • “Đang chờ cập nhật" được hiển thị trên biểu đồ
 • Không thể nhấp nút vì nút đặt lệnh trở thành màu xám
 • Biểu đồ không giao động
 • Không có nút đặt lệnh

Sản phẩm CFD, thời gian giao dịch khác nhau tùy vào sản phẩm.

Ngoài ra, vì có thời hạn giao dịch gọi là tháng hợp đồng (tháng đến hạn), do đó bạn có thể giao dịch bằng cách hiển thị biểu đồ tháng hợp đồng phù hợp và đặt lệnh trong thời gian giao dịch.

Thời gian giao dịch sản phẩm CFD

Thời gian giao dịch sản phẩm CFD, có thể kiểm tra từ tab “giờ giao dịch" của “Hàng hóa – Spread / Điều kiện" trên trang web chính thức của XM.

Ngoài ra, bài viết giới thiệu giờ giao dịch của tất cả hàng hóa trong XM.

Kiểm tra tháng đến hạn, ngày đến hạn CFD

Ngày đến hạn và tháng đến hạn của sản phẩm CFD trong XM, có thể kiểm tra từ tab “Lịch" “Hàng hóa – Spread/Điều kiện" của trang web chính thức XM.

Kiểm tra tháng đến hạn CFD

Vì hàng hóa đã qua thời hạn không thể giao dịch, do đó bạn có thể đặt lệnh mới từ biểu đồ bằng cách hiển thị lại biểu đồ thời hạn mới bằng cách nhấp chuột phải vào màn hình “bảng giá → nhấp vào xem tất cả" ở phía bên trái màn hình MT4/MT5.

Ngoài ra, nếu bạn giữ lệnh như hiện tại mà không đóng lệnh vào ngày đáo hạn, riêng các hàng hóa thuộc ngày đáo hạn sẽ được đóng bắt buộc.

Phương pháp giải quyết

Kiểm tra giờ giao dịch của hàng hóa muốn giao dịch, đặt lệnh trong giờ giao dịch.

Đóng biểu đồ ngày đến hạn đã quá hạn, hiển thị lại biểu đồ của tháng đến hạn mới.