Phương pháp sử dụng XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 073

Nguyên nhận không thể nhận được tiền thưởng XM là do các điều kiện nhận tiền thưởng không được đáp ứng. Đặc biệt khi ...

Phương pháp sử dụng XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 022

Có một số lý do tại sao bạn không thể mở tài khoản XM, chẳng hạn như nhập nhầm trong biểu mẫu thủ tục mở tài khoản ho ...

Phương pháp sử dụng XM,XM MT4,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 102

Nếu bạn không thể đăng nhập vào trang thành viên XM hoặc đăng nhập vào XM MT4 hoặc MT5, trước tiên xem thông tin đăng ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 114

Có 3 loại thưởng XM “Thưởng mở tài khoản mới”, “Thưởng nạp tiền” và “XMP (Trạng thái tr ...

Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM

Thumbnail of post image 005

Chuyển tiền vốn XM có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách chọn ID tài khoản đích và nhập số tiền gửi từ màn hình chu ...

Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 150

Nguyên nhân chính cho việc không thể nạp tiền vào XM chủ yếu là do các công ty phát hành credit card (thẻ tín dụng) h ...

Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 014

Nguyên nhân chính khi không thể rút tiền từ XM là trường hợp rút tiền bị từ chối bằng cách không chọn phương thức rút ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 082

Để đăng nhập vào XM, nhập 2 điểm trên màn hình truy cập thành viên XM là “ID đăng nhập” tự động được cấp ...

Phương pháp sử dụng XM

Thumbnail of post image 165

XM có 4 loại tài khoản, “tài khoản XM Micro”, “tài khoản XM Standard”, và “tài khoản XM ...

Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM

Thumbnail of post image 090

Rút tiền từ XM, chọn “Rút tiền” từ menu trên trang thành viên XM, nhấn nút rút tiền của phương thức rút t ...