Phương pháp đăng nhập XM

Để đăng nhập vào XM, nhập 2 điểm trên màn hình truy cập thành viên XM“ID đăng nhập" tự động được cấp khi hoàn tất mở tài khoản và “Mật khẩu" do bạn đặt khi thực hiện thủ tục mở tài khoản.

Công cụ giao dịch MT4 / MT5 có thể được đăng nhập bằng cách nhập 3 điểm “ID đăng nhập", “Mật khẩu" và “Tên máy chủ" trên màn hình đăng nhập.

Bằng cách mở trang thành viên XM, bạn có thể thực hiện các thao tác như “nạp/rút tiền, chuyển tiền giữa các tài khoản, mở tài khoản bổ sung, hoán đổi điểm XM, thay đổi đòn bẩy", ….

Trang web chính thức XM

Phương pháp xác nhận thông tin đăng nhập 

ID đăng nhập và tên máy chủ được chứa trong email tự động nhận được từ XM sau khi mở tài khoản.

Mật khẩu là mật khẩu bạn đã đặt trên màn hình thủ tục mở tài khoản. Vì lý do bảo mật, email từ XM không chứa mật khẩu.

Tên máy chủ đặc biệt rất dễ nhầm. Không phải tất cả các tên máy chủ đều được chấp nhận và bạn phải luôn chọn tên máy chủ được chỉ định từ danh sách.

Nếu tên máy chủ mong muốn không được hiển thị trên màn hình đăng nhập MT4 / MT5, bạn cần làm theo quy trình để lấy danh sách máy chủ.

Phương pháp đăng nhập MT4/MT5

Đăng nhập MT4/MT5 trên PC

Nếu bạn muốn đăng nhập vào tài khoản để giao dịch bằng MT4 hoặc MT5, bạn có thể mở màn hình đăng nhập MT4/MT5 bằng cách khởi động MT4/MT5 và nhấp chuột theo thứ tự  lệnh “tập tin Đăng nhập vào tài khoản giao dịch".

 

Bạn có thể đăng nhập bằng cách nhập ID đăng nhập và mật khẩu, chọn tên máy chủ từ danh sách và nhấp vào nút đăng nhập.

Tên máy chủ không nhập trực tiếp mà là phương pháp chọn từ danh sách.

Đăng nhập vào MT4/MT5 trên smartphone

Nếu bạn sử dụng MT4 hoặc MT5 cho phiên bản smartphone, bạn có thể mở màn hình đăng nhập bằng cách khởi động ứng dụng và thực hiện các thao tác chạm theo thứ tự “tab cài đặt → tài khoản mới → đăng nhập vào tài khoản hiện tại".

 

Nếu bạn nhập xm vào form tìm kiếm, bạn sẽ thấy danh sách các máy chủ XM. (Nếu bạn nhập xm, việc tìm tên máy chủ xm sẽ dễ dàng hơn)

Bạn có thể đăng nhập bằng cách chọn tên máy chủ, nhập ID đăng nhập và mật khẩu và chạm vào Đăng nhập.

Đăng nhập trang khu vực thành viên XM

Bạn có thể đăng nhập vào trang thành viên XM với 2 loại thông tin: “ID đăng nhập" và “Mật khẩu".

Bạn có thể mở màn hình đăng nhập bằng cách nhấp vào “Đăng nhập" trên màn hình của trang web chính thức XM.

Chỉ những người sở hữu tài khoản XM mới có thể đăng nhập vào trang thành viên XM. Thông tin đăng nhập tài khoản demo không thể đăng nhập vào trang thành viên XM.

Trường hợp quên mật khẩu

Nếu bạn quên mật khẩu bạn đã đặt trên màn hình thủ tục mở tài khoản, bạn có thể nhấp vào nút “Quên mật khẩu?" ở phía dưới bên trái màn hình đăng nhập trang thành viên XM để cấp lại mật khẩu. .

Trường hợp quên tên máy chủ

Nếu bạn quên tên máy chủ của thông tin đăng nhập được gửi tự động từ XM sau khi mở tài khoản, bạn có thể kiểm tra tên máy chủ của từng tài khoản từ màn hình thành viên XM.

Hiển thị thông tin máy chủ và kiểm tra tên máy chủ bằng cách nhấp vào mũi tên ở bên trái của mỗi tài khoản.