Nguyên nhân và phương pháp giải quyết khi không thể nhận thưởng XM

Nguyên nhận không thể nhận được tiền thưởng XM là do các điều kiện nhận tiền thưởng không được đáp ứng. Đặc biệt khi mở tài khoản bằng tài khoản XM Zero, hãy lưu ý rằng bạn không thể nhận được tất cả tiền thưởng vì tài khoản không đủ điều kiện nhận thưởng.

“Thưởng mở tài khoản mới, thưởng nạp tiền, chương trình trung thành" của XM có các điều kiện nhận thưởng riêng.

Bài viết này tóm tắt lý do tại sao bạn không thể nhận được tiền thưởng và phương pháp giải quyết.

Trường hợp không thể nhận thưởng khi mở tài khoản mới XM

 1. Những người đã mở tài khoản trên XM trong quá khứ
 2. Người đã mở nhiều tài khoản trên XM
 3. Trường hợp mở tài khoản mới bằng tài khoản Share
 4. Tài khoản được mở thông qua Cashback IB
 5. Chưa đăng tải giấy tờ xác minh chủ sở hữu
 6. Thời hạn 30 ngày có hiệu lực kể từ khi mở tài khoản mới
 7. Không làm thủ tục yêu cầu nhận thưởng

Trường hợp tương ứng 1 trong 7 điều trên, bạn không thể nhận được thưởng mở tài khoản mới.

Điều kiện nhận thưởng mở tài khoản mới

 1. Mở tài khoản lần đầu trên XM
 2. Chọn tài khoản ngoài tài khoản Share khi mở tài khoản mới
 3. Mở tài khoản từ Trang web chính thức XM
 4. Thực hiện thủ tục yêu cầu giấy tờ xác nhận chủ tài khoản trong vòng 30 ngày sau khi mở tài khoản

Tất cả 4 điều kiện trên phải được đáp ứng.

XM có 4 loại tài khoản “Tài khoản Micro (1 lô = 1,000 tiền tệ)", “Tài khoản XM Ultra (Spread 0~), (XM Standard Ultra 1 lô = 100,000 tiền tệ, XM Micro Ultra 1 lô = 1,000 tiền tệ)", “Tài khoản Standard (1 lô = 100,000 tiền tệ)". Vì bạn không thể nhận được nhiều loại thưởng khác nhau cho tài khoản Share, do đó hãy chọn một tài khoản khác không phải tài khoản Share khi mở tài khoản mới.

Chọn loại tài khoản XM

Trường hợp không thể nhận thưởng nạp tiền XM

 1. Trường hợp đã nạp tiền vào tài khoản XM Zero
 2. Tài khoản được mở qua Cashback IB
 3. Trường hợp đã đạt được mức tiền thưởng tối đa

Thưởng nạp tiền là thưởng có thể được nhận tự động tại thời điểm nạp tiền mà không cần yêu cầu.

Thưởng nạp tiền không thể nhận ở tài khoản XM Ultra Low, vì vậy bạn phải nạp bằng tài khoản Micro hoặc tài khoản Standard.

Ngoài ra, nếu bạn đã nhận được tiền thưởng lên tới 5.000 đô la Mỹ, bạn không thể nhận được thưởng nạp tiền mới.

Bạn có thể kiểm tra thưởng còn lại mà bạn có thể nhận được từ “Chương trình khuyến mãi của tôi" trên trang thành viên XM. Nếu màn hình không hiển thị, tài khoản không đủ điều kiện nhận thưởng.

Trang thành viên XM

Điều kiện nhận thưởng nạp tiền

 1. Nạp tiền vào tài khoản ngoài tài khoản XM Ultra Low
 2. Nạp tiền bằng tài khoản đã mở từ trang web chính thức XM
 3. Số tiền thưởng còn lại có thể nhận được hiển thị trên trangg thành viên XM

Tất cả 3 mục trên là điều kiện cần thiết để nhận tiền thưởng nạp tiền.

Như đã đề cập ở trên, việc nạp tiền từ tài khoản khác không phải tài khoản Ultra Low hoặc việc mở tài khoản từ trang web chính thức XM là điều kiện nhận thưởng nạp tiền.

Điều kiện không thể nhận XMP (điểm XM)

 1. Trường hợp đã giao dịch với tài khoản XM Ultra Low
 2. Trường hợp đã đóng lệnh trong vòng 10 phút từ khi sở hữu lệnh

Điểm XM là thưởng mà bạn có thể nhận được tự động tại thời điểm giao dịch mà không cần yêu cầu.

Cần lưu ý rằng XMP cũng không được nhận với tài khoản Ultra Low. Ngoài ra, để tránh lạm dụng việc nhận XMP, bạn không thể nhận được XMP nếu bạn đóng lệnh trong vòng 10 phút kể từ khi giữ giữ lệnh.

Điều kiện nhận điểm XM

 1. Giao dịch bằng tài khoản khác tài khoản XM Ultra Low
 2. Đóng lệnh sau khi giữ lệnh quá 10 phút

Số điểm XMP có thể kiếm được khác nhau tùy thuộc vào trạng thái trung thành của XM.

Bạn có thể tham khảo thêm về trạng thái trung thành của XM từ bài viết dưới đây.

Bài viết liên quan

Điều kiện biến mất thưởng

 1. Trường hợp tài khoản chuyển khoản vốn là tài khoản không thuộc đối tượng thưởng
 2. Trường hợp đã rút tiền từ tài khoản có tiền thường, tiền thưởng sẽ biến mất theo tỷ lệ rút tiền
 3. Trường hợp không có giao dịch hoặc nạp rút tiền trong vòng 90 ngày

Nếu đáp ứng 1 trong những điều kiện trên, thưởng bạn đã kiếm được sẽ biến mất.

Ở XM, bạn có thể sở hữu nhiều tài khoản, nhưng nếu điểm chuyển tiền giữa các tài khoản không đủ điều kiện nhận thưởng, thưởng sẽ bị mất theo tỷ lệ của số tiền được chuyển. Theo cách tương tự, tiền thưởng sẽ bị mất theo tỷ lệ rút tiền.

Tuy nhiên, điểm XM trước khi hoán đổi sẽ không biến mất ngay cả khi tương ứng các điều kiện thưởng sẽ biến mất ở trên.