Nguyên nhân và giải pháp khi không nhận được mail XM

Nếu bạn không nhận được email thông báo từ XM, có nhiều lý do, chẳng hạn như email tự động chuyển sang hộp thư spam hoặc thư mục quảng cáo, nhập sai địa chỉ email đã đăng ký trong thủ tục mở tài khoản. Dưới đây là một số giải pháp để có thể nhận email từ XM.

Ngoài thông tin khuyến mại đặc biệt, bạn sẽ nhận được thông tin rất quan trọng từ XM về các giao dịch như hạn chế đòn bẩy tạm thời, do đó bạn nên cài đặt mail trong chế độ luôn có thể nhận được mail.

Nguyên nhân và giải pháp khi không nhận được mail XM

Có 5 lý do chính khiến bạn không nhận được email từ XM. Nếu bạn vẫn không nhận được email sau khi kiểm tra 5 mục dưới đây, bạn hãy thử liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của XM Tiếng Việt.

Nguyên nhân khi không nhận được mail từ XM
  1. Tự động chuyển vào thư mục spam hoặc quảng cáo
  2. Mở tài khoản với nhiều địa chỉ email
  3. Tài khoản XM đã đóng
  4. Bạn đã từ chối nhận hoặc ngừng nhận mail trong quá khứ
  5. Địa chỉ email đã nhập trong thủ tục mở tài khoản không chính xác

Nguyên nhân 1. Tự động chuyển vào thư mục spam hoặc quảng cáo

Tùy thuộc vào dịch vụ mail, mail có thể không được đến hộp thư đến mà tự động sắp xếp vào các thư mục như spam hoặc quảng cáo,…

Cụ thể, G-mail của Google là cơ chế tự động chia làm 3 tab theo chức năng tiêu chuẩn “chính, xã hội, quảng cáo", vì vậy hãy thử kiểm tra xem mail từ XM được gửi đến các tab khác ngoài tab chính hay không.

Tab Gmail

Nếu bạn lỡ xóa tab và tad không hiển thị, bạn có thể kiểm tra các thư khác ngoài các thư nhận được trong hộp thư đến từ thư mục “Danh mục" ở phía bên trái của màn hình G-mail.

Thư mục danh mục G-mail

Bạn có thể kiểm tra thư mục spam bằng cách cuộn bên trái màn hình G-mail xuống và nhấp vào “danh mục mở rộng".

Thư mục spam của Gmail

Nếu bạn muốn thay đổi từ thư spam sang hộp thư đến

Nếu email từ XM nằm trong thư mục spam, hãy chuyển nó sang hộp thư đến.

Mở một thư XM nằm trong hộp thư spam và nhấp vào “không phải spam" trên màn hình, nó sẽ tự động được chuyển đến hộp thư đến.

thay đổi từ thư spam sang hộp thư đến

Trường hợp nhiều mail bị chuyển tự động vào thư mục spam, hãy nhấp vào “báo cáo không phải thư spam" trong thư. Nó sẽ không được tự động phân loại vào thư mục spam nữa từ lần sau.

Đối với Yahoo!Mail thậm chí nó không chuyển vào thư mục spam mà có thể tự động bị từ chối.

Vì e-mail không vào thư mục spam, do đó bạn không thể kiểm tra nội dung của e-mail, vì vậy bạn nên sử dụng dịch vụ e-mail khác ngoài Yahoo!Mail.

Phương pháp giải quyết

Kiểm tra chính xác rằng không có email nào trong tab “Quảng cáo xã hội".

Khi mail từ XM được chuyển đến thư mục spam, nhấp vào “Không phải spam".

Nếu có thể, tránh sử dụng Yahoo!Mail

Nguyên nhân 2. Mở tài khoản với nhiều địa chỉ email

Nếu bạn mở một tài khoản với nhiều địa chỉ email, bạn chỉ có thể nhận mail từ một địa chỉ email hoặc sẽ không được nhận.

XM nghiêm cấm việc mở một tài khoản với nhiều địa chỉ email. Điều này là để ngăn chặn việc nhận tiền thưởng trái phép và đơn giản hóa việc quản lý xác minh chủ sở hữu.

Ngoài ra, nội dung của các email được gửi từ XM khác nhau giữa tài khoản demo và tài khoản thực. Tài khoản demo và tài khoản thực phải được thống nhất với cùng một tên, địa chỉ và một địa chỉ email chung.

Nếu bạn đang đăng ký XM bằng một địa chỉ email khác, bạn có thể vi phạm điều khoản sử dụng, vì vậy hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của XM Tiếng Việt và hủy một trong các tài khoản của bạn.

Phương pháp giải quyết

Tất cả các địa chỉ email được nhập trong thủ tục mở tài khoản XM phải được thống nhất.

Nếu không, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của XM và hủy tài khoản đã đăng ký bằng một địa chỉ email khác.

Nguyên nhân 3. Tài khoản XM đã đóng

Ở XM, mỗi người có thể sở hữu tối đa 8 tài khoản, nhưng nếu tất cả 8 tài khoản đều bị đóng và phong tỏa, bạn sẽ không được email thông báo từ XM sau khi các tài khoản bị phong tỏa.

Tài khoản thực của XM bị đóng băng tự động nếu không có bất kỳ giao dịch nào trong vòng 90 ngày. Nếu tài khoản không có số dư và không có giao dịch trong 90 ngày, tài khoản sẽ bị phong tỏa, vì vậy bạn sẽ không nhận được email từ XM. (Tài khoản demo là 120 ngày)

Nếu tất cả tài khoản của bạn bị đóng băng và bạn muốn mở lại tài khoản của mình, bạn có thể giải thích trường hợp bạn đang gặp phải cho bộ phận hỗ trợ khách hàng XM Tiếng Việt để mở một tài khoản bổ sung.

Ngoài ra, vì tiền thưởng mở tài khoản mới chỉ được nhận lần đầu tiên, ngay cả khi bạn mở lại tài khoản sau khi tài khoản bị đóng băng sau 90 ngày trôi qua, bạn sẽ không nhận được tiền thưởng mở tài khoản mới.

Phương pháp giải quyết

Giao dịch ít nhất một lần trong vòng 90 ngày.

Nếu không có giao dịch trong 90 ngày và số dư tài khoản dưới 5 đô la, tài khoản sẽ tự động bị đóng băng. Nếu bạn muốn tiếp tục, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng XM.

Nguyên nhân 4. Bạn đã từ chối nhận hoặc ngừng nhận mail trong quá khứ

Nếu trước đây bạn đã từ chối nhận email từ XM hoặc ngừng gửi email, bạn sẽ không nhận được email từ XM.

Mặc dù hiện tại không thể, nhưng vài năm trước có thể hủy đăng ký email từ XM. Nếu bạn đã ngưng vào thời điểm này, thư sẽ không được gửi, vì vậy hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của XM để bạn có thể nhận thư lại.

Ngoài ra, nếu bạn đã từ chối nhận email từ XM trong cài đặt phần mềm email của mình, bạn có thể nhận được chúng bằng cách hủy từ chối nhận thư.

Phương pháp giải quyết

Bỏ cài đặt từ chối nhận mail

Nguyên nhân 5. Địa chỉ email đã nhập trong thủ tục mở tài khoản không chính xác

Nếu địa chỉ email được nhập trong thủ tục mở tài khoản không chính xác, tất nhiên bạn sẽ không nhận được email.

Bạn đăng nhập vào XM từ đăng nhập thành viên XMvà kiểm tra địa chỉ email đã đăng ký từ trang thành viên XM.

Nếu bạn nhập sai, bạn không thể thay đổi nó từ trang của tôi, vì vậy hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của XM để biết quy trình thay đổi.

Kiểm tra địa chỉ mail XM

Phương pháp giải quyết

Kiểm tra địa chỉ email của bạn từ trang thành viên XM.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng XM để thay đổi địa chỉ email.

Nếu bạn không nhận được e-mail từ XM ngay cả sau khi kiểm tra 5 nguyên nhân trên, có thể có vấn đề với dịch vụ hoặc nhà cung cấp e-mail, không phải XM.

Đặc biệt, tỷ lệ không nhận được thư Yahoo!Mail rất cao, vì vậy bạn nên sử dụng Gmail.

Nếu bạn không nhận được email ngay cả sau khi thực hiện các giải pháp trên, bạn có thể liên hệ hỗ trợ chat tiếng Việt.