Liên hệ hỗ trợ khách hàng tiếng Việt XM

Tập đoàn XM có hệ thống hỗ trợ hỗ trợ hơn 25 ngôn ngữ và tất nhiên, hỗ trợ Tiếng Việt cũng được trang bị đầy đủ. Ở XM hệ thống hỗ trợ người Việt Nam đã được thiết lập, hệ thống sẽ giúp khách hàng trả lời các câu hỏi khác nhau khi sử dụng XM.

Văn phòng XM

  • Tên công ty: XM Global Limited
  • Địa chỉ: No.5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A.
  • Giấy phép: (IFSC) (giấy phép số 000261/106).

Địa chỉ mail của bộ phận hỗ trợ XM (Hỗ trợ tiếng Việt)

  • vietnamese.support@xm.com

Bộ phận hỗ trợ người Việt hỗ trợ suốt 24/24 các ngày làm việc (Ngoại trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)

XM sẽ trả lời sau 1 ngày làm việc, vì vậy nếu bạn đặt câu hỏi vào thứ bảy và chủ nhật, XM sẽ trả lời từ thứ ba tuần sau trở đi.

Hỗ trợ điện thoại

Số điện thoại: +501 223-6696

Giờ làm việc: 24/5 GMT (Ngoại trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và các ngày cuối năm, lễ tết)

Hỗ trợ trực tuyến (Hỗ trợ tiếng Việt)

Giờ làm việc: 24/5 GMT (Ngoại trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và các ngày cuối năm, lễ tết)

Bạn không thể liên hệ khi hiển thị ngoại tuyến, vì vậy nếu bạn đang gấp, vui lòng liên hệ với XM qua mail.

Trang liên hệ của trang chính thức XM TẠI ĐÂY