Phương pháp sử dụng XM,XM MT4,Phương pháp sử dụng MT4,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 023

Nếu tên máy chủ mong muốn không được hiển thị trên màn hình đăng nhập XM MT4, hãy nhập “XMGobal” vào phía ...

Phương pháp sử dụng XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 066

Nếu bạn không nhận được email thông báo từ XM, có nhiều lý do, chẳng hạn như email tự động chuyển sang hộp thư spam h ...

Phương pháp sử dụng XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 122

Nguyên nhận không thể nhận được tiền thưởng XM là do các điều kiện nhận tiền thưởng không được đáp ứng. Đặc biệt khi ...

Phương pháp sử dụng XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 094

Có một số lý do tại sao bạn không thể mở tài khoản XM, chẳng hạn như nhập nhầm trong biểu mẫu thủ tục mở tài khoản ho ...

Phương pháp sử dụng XM,XM MT4,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 188

Nếu bạn không thể đăng nhập vào trang thành viên XM hoặc đăng nhập vào XM MT4 hoặc MT5, trước tiên xem thông tin đăng ...

Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 010

Nguyên nhân chính cho việc không thể nạp tiền vào XM chủ yếu là do các công ty phát hành credit card (thẻ tín dụng) h ...

Phương pháp sử dụng XM,Nạp/rút tiền XM,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 147

Nguyên nhân chính khi không thể rút tiền từ XM là trường hợp rút tiền bị từ chối bằng cách không chọn phương thức rút ...

Phương pháp sử dụng XM,XM MT4,Phương pháp sử dụng MT4,Câu hỏi thường gặp XM

Thumbnail of post image 062

Có 2 phương pháp thay đổi mật khẩu XM, “phương pháp thực hiện từ trang thành viên XM” và “phương ph ...

Phương pháp sử dụng XM,Câu hỏi thường gặp XM

pass

Nếu bạn quên mật khẩu của XM MT4 hoặc MT5, bạn có thể lấy mật khẩu mới bằng cách thực hiện thủ tục cấp lại mật khẩu t ...