Phương pháp sử dụng tín hiệu giao dịch XM

Tín hiệu giao dịch của XM là dịch vụ cung cấp chỉ số giao dịch được phát hai lần một ngày mà chủ tài khoản XM thực có thể xem miễn phí từ trang thành viên XM.

Kỹ sư tài chính được chứng nhận chuyên nghiệp của XM phân tích tỷ giá hối đoái và cung cấp thời gian mua và bán các giao dịch giá thị trường để làm tài liệu. Bạn có thể xem miễn phí phương hướng xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự, nhập cảnh, cắt lỗ và thời gian tạo ra lợi nhuận miễn phí.

Phương pháp xem tín hiệu giao dịch

Tín hiệu giao dịch XM có thể xem bởi những người đã mở tài khoản thực với XM.

Đăng nhập vào trang thành viên XM, nhấp vào “Nghiên cứu và đào tạo" → “Tín hiệu giao dịch" trong menu.

trang thành viên XM

Nhấp vào “Tải xuống" từ sản phẩm mong muốn để tải file PDF tín hiệu giao dịch. (Có thể xem từ smartphone)

Màn hình tải tín hiệu giao dịch XM

Khi bạn mở tệp PDF đã tải xuống, bạn có thể xem các tín hiệu giao dịch sau. Bạn có thể xem sau thời gian phát tin 2 lần một ngày.

PDF tín hiệu giao dịch

Tổng quan về phát tín hiệu giao dịch

  • Thời gian phát: 2 lần 1 ngày từ thứ 2 ~ thứ 6, 16h ~ 16h30 và 22h ~ 22h30 (giờ mùa hè + 1 giờ)
  • Sản phẩm đối tượng tín hiệu giao dịch: EUR/USD, GBP/JPY, USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY, AUD/USD, GOLD, US30, NIKKEI, OIL
  • Tín hiệu giao dịch: Xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, thời điểm giao dịch, chốt lời, cắt lỗ

Ví dụ giao dịch sử dụng tín hiệu giao dịch

Bạn có thể nhận được tín hiệu định dạng PDF dưới đây hai lần một ngày. Tín hiệu giao dịch sau đây là tín hiệu EUR/USD vào ngày 27 tháng 12 năm 2019 lúc 10:00 (GMT+2).

file PDF tín hiệu giao dịch

Thông tin về hỗ trợ và kháng cự, thời điểm giao dịch, cắt lỗ và chốt lời được đưa vào để tham khảo.

Trong bản phát tin vào ngày 27 tháng 12 năm 2019 10:00 (GMT+2), nó đã trở thành tín hiệu bán trong khung thời gian 60 phút và được đăng tại thời điểm giao dịch là 1.1095 Yên. Và điểm chốt lời là 1.1110 Yên.

PDF Tín hiệu giao dịch

Như trong ví dụ giao dịch ở trên, bạn có thể giao dịch bằng cách vừa giao dịch vừa tham khảo các tín hiệu giao dịch.

Để xem tín hiệu giao dịch, bạn hãy mở tài khoản thực XM mở tài khoản thực XM và truy cập trang thành viên XM.

Tất cả các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trong tín hiệu được cung cấp như một mô tả thị trường chung, không cấu thành tài liệu tư vấn đầu tư.