Phương pháp sử dụng Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo, là chỉ số kỹ thuật để đánh giá chuyển đổi của xu hướng và tín hiệu giao dịch của xu hướng được tạo ra bởi người Nhật vào năm 1936 (Năm Chiêu Hòa thứ 11) trước chiến tranh.

Ichimoku Kinko Hyo được cấu tạo từ 4 phần tử chính đó là đường chuyển đổi (Tenkan-Sen – Conversion Line), đường chuẩn (Kijun-Sen – Base Line), đường trễ (Chikou Span – Lagging Span), đám mây (Kumo – Cloud là khoảng cách giữa 2 đường Senkou Span – Leading Span) và bạn có thể phán đoán sự biến đổi của xu hướng trong tương lai từ biến động của 4 phân tử này.

Bài viết này giới thiệu cách đọc và cách sử dụng Ichimoku Kinko Hyo.

Phương pháp hiển thị Ichimoku Kinko Hyo

Từ khung “cửa sổ dịch chuyển” ở bên trái của màn hình MT4 (hoặc MT5), chọn “chỉ số” → “xu hướng” → “Ichimoku Kinko Hyo”, kéo và thả nó vào biểu đồ bạn muốn áp dụng (nhấp và giữ chuột trái → Thả chuột).

Màn hình hiển thị Ichimoku Kinko Hyo MT4

Màn hình thiết lập Ichimoku Kinko Hyo sẽ hiển thị, có thể để nguyên chế độ cài đặt mặc định để sử dụng, để nguyên như vậy chỉ cần nhấp chuột vào nút “OK”, Ichimoku Kinko Hyo sẽ được hiển thị.

Màn hình cài đặt Ichimoku Kinko Hyo MT4

Từ “tab cài đặt màu sắc", bạn có thể thay đổi màu sắc của Ichimoku Kinko Hyo.

Với thao tác trên, bạn đã hoàn thành xong việc hiển thị Ichimoku Kinko Hyo lên biểu đồ.

Hiển thị Ichimoku Kinko Hyo MT4

Ngoài ra, nếu muốn xóa envelope, bạn có thể xóa bằng cách nhấp chuột lên biểu đồ → “các công cụ hỗ trợ” → chọn “Ichimoku Kinko Hyo”.

xóa Ichimoku Kinko Hyo MT4

Cách đọc Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo, được cấu tạo từ 4 phân tử “đường chuyển đổi, đường chuẩn, đường trễ, đám mây". Cách đọc của từng phân tử như sau:

Ichimoku Kinko Hyo

Đám mây

Là khu vực trung tâm của sự biến động giá cả. Đây là vùng bị kẹp giữa 2 đường Senkou Span 1 (Leading Span 1) và Senkou Span 2 (Leading Span 2).

Đám mây được sử dụng như đai/dải kháng cự (Resistance line).

Đường chuẩn

Là giá trị trung gian của giá cao và giá thấp của thị trường giá trong 26 ngày đã qua.

Đường chuẩn sẽ xác định hướng của giá thị trường lên hoặc xuống.

Đường chuyển đổi

Là giá trị trung gian của giá cao và giá thấp của thị trường giá trong 9 ngày đã qua.

Phát sinh tín hiệu giao dịch/mua và bán theo hướng tỷ giá hối đoái đã vượt qua đường chuyển đổi.

Đường trễ

Là đường đã hiển thị tỷ giá hối đoái hiện tại cách đây 26 ngày trước.

Phát sinh tín hiệu mua và bán khi giá thực tế vượt quá mức tiêu chuẩn của đường trễ.

Phương pháp giao dịch sử dụng Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo, phán đoán giao dịch theo hướng biến động tổng hợp kết hợp 4 phần tử, đám mây đóng vai trò đường kháng cực hoặc đường hỗ trợ và đường tiêu chuẩn, đường chuyển đổi và đường trễ khác.

Các bước phán đoán giao dịch từ Ichimoku Kinko Hyo
  1. Đọc tín hiệu mua/bán dựa trên vị trí tại đám mây và giá
  2. Phán đoán xu hướng tại đường chuẩn
  3. Đọc tín hiệu mua/bán tại điểm cắt nhau giữa đường chuyển đồi và giá
  4. Đọc tín hiệu mua/bán tại điểm mức tiêu chuẩn của đường trễ vượt qua giá hiện tại
  5. Phán đoán giao dịch từ 4 điểm trên

1. Đọc tín hiệu mua/bán theo vị trí tại đám mây và giá

Đám mây đóng vai trò như đường kháng cự hoặc đường hỗ trợ.

Nếu giá ở trên đám mây, nó sẽ trở thành đường hỗ trợ, nếu giá nằm dưới đám mây, nó sẽ trở thành đường kháng cự.

Vai trò của đám mây Ichimoku Kinko Hyo

Ví dụ biểu đồ trên, giá rơi xuống và giảm qua đường hỗ trợ điểm A, giá tăng vượt lên đường kháng cự tại điểm B và giá di chuyển được hỗ trợ tại đường hỗ trợ của đám mây tại điểm C.

Như vậy, nhìn vào biểu đồ bạn hiểu được chỉ có đám mây của Ichimoku Kinko Hyo đóng vai trò là đường kháng cự/đường hỗ trợ.

2. Phán đoán xu hướng tại đường chuẩn

Bạn có thể phán đoán xu hướng dựa vào đường chuẩn đang tăng hay đang giảm.

Vai trò của đường chuẩn Ichimoku Kinko Hyo

Ở ví du biểu đồ trên, đường màu xanh là đường chuẩn. Nếu đường chuẩn cứ liên tục hướng xuống (điểm A), nó là xu hướng giảm, nếu đường chuẩn liên tục hướng lên (điểm B), nó là xu hướng tăng.

Trước điểm C, bạn có thể phán đoán rằng xu hướng tăng sẽ liên tục vì một khi đường chuẩn hướng xuống thì sau đó biến động tăng từ đám mây và tăng trở lại.

3. Đọc tín hiệu mua/bán tại điểm giao nhau giữa đường chuyển đổi và giá

Có thể đọc tín hiệu mua/bán theo hướng giá vượt qua đường chuyển đổi.

Vai trò của đường chuyển đổi Ichimoku Kinko Hyo

Ví dụ biểu đồ trên, đường màu đỏ là đường chuyển đổi. Tại điểm A và C, giá giảm dưới đường chuyển đổi sẽ trở thành tín hiệu bán, tại điểm B và D giá tăng vượt đường chuyển đổi sẽ trở thành tính hiệu mua.

4. Đọc tín hiệu mua/bán tại điểm mức tiêu chuẩn của đường trễ vượt qua giá hiện tại

Đường trễ, là đường được hiển thị trễ hơn giá hiện tại như tên của nó (được hiển thị 26 nến trước). Trên biểu đồ, nó được hiển thị trước so với giá hoặc đường của Ichimoku Kinko Hyo khác.

Có thể đọc tín hiêu mua/bán tại điểm mà mức tiêu chuẩn của đường trễ vượt qua giá hiện tại.

Vai trò của đường trễ Ichimoku Kinko Hyo

Ví dụ trên, đường màu xanh lá là đường trễ.

Vì được hiển thị trước 26 nến so với đường trễ hoặc giá hiện tại, nên đường trễ khi giá tại điểm B sẽ trở thành điểm A.

Giá nằm dưới hơn so với mức tiêu chuẩn của đường trễ điểm A, vì vậy nó trở thành tín hiệu bán.

Đường trễ của điểm C mới nhất, sẽ không có dấu hiệu giao dịch vì vẫn chưa rõ đường nào sẽ vượt qua giá mới nhất.

5. Đánh giá mua/bán từ biến động của 4 phần tử trên

Phán đoán tổng hợp mua/bán từ từng tín hiệu mua/bán “đám mây, đường chuẩn, đường chuyển đổi, đường trễ”.

Điểm đã phát sinh tín hiệu mua/bán tại điểm vượt qua đám mây, xác định xu hướng trên đường chuẩn và tại đường chuyển đổi giao với đường trễ là tiêu chuẩn của đánh giá.

Phán đoán giao dịch của Ichimoku Kinko Hyo

Ở ví dụ biểu đồ trên, vị trí tín hiệu bán của 4 phần tử “đám mây, đường chuẩn, đường chuyển đổi, đường trễ” sẽ là điểm C (B). Vì vậy, bạn có thể phán đoán bằng cách đặt lện bán tại điểm C.

Tương tự như vậy, tất cả các điểm tín hiệu mua là điểm F, vì vậy bạn có thể đánh giá giao dịch là đặt lệnh mua.

Hơn nữa, tại điểm G giá sẽ biến động tặng ở đám mây và nó sẽ trở thành tín hiệu mua tại đường chuẩn cũng như đường chuyển đổi vì vậy bạn có thể phán đoán giao dịch là tiêp tục mua.

Tóm tắt phương pháp giao dịch sử dụng Ichimoku Kinko Hyo

  • Xác định đường phương hướng của thị trường bằng đường chuẩn đi lên hoặc đi xuống
  • Đám mây đóng vai trò là đường kháng cự/đường hỗ trợ
  • Tín hiệu mua nếu tỷ giá hối đoái vượt trên đường chuyển đổi, bán nếu giảm dưới đường chuyển đổi
  • Giá nằm trên mức tiêu chuẩn của đường trễ, khuynh hướng tăng mạnh, giá nằm dưới mức tiêu chuẩn của đường trễ, khuynh hướng giảm mạnh
  • Phán đoán mua/bán với tất cả 4 tín hiệu “đám mây, đường chuẩn, đường chuyển đổi, đường trễ”

Ichimoku Kinko Hyo là, chỉ số kỹ thuật cơ bản được sử dụng trên biểu đồ khung thời gian ngày. Không có nghĩa không thể sử dụng Ichimoku Kinko Hyo trong biểu đồ khung thời gian ngắn, nhưng nó trở nên khó phán đoán vì có nhiều dấu hiệu giao dịch và dấu hiệu đánh lừa.

Hơn nữa, vẫn có thể đánh giá giao dịch chỉ với 1 hoặc 2 trong 4 phần tử, tuy nhiên mức rủi ro sẽ giảm nếu bạn đánh giá từ tất cả 4 tín hiệu.