Phương pháp đặt lệnh mới và đóng lệnh trên MT4/MT5 iPad

Để đặt lệnh mới trên MT4/MT5 cho iPad, chỉ cần chạm vào cặp tiền bạn muốn giao dịch → chạm vào “giao dịch" → xác định số lô đặt lệnh → chạm vào nút bán hoặc mua để hoàn tất đặt lệnh thị trường.

Đối với lệnh đóng, nhấn và giữ lệnh bạn muốn đóng từ danh sách lệnh → chạm đóng → chạm vào nút đóng để hoàn tất việc đóng lệnh thị trường.

Bài viết này giới thiệu phương pháp đặt lệnh mới và đóng lệnh cho MT4/MT5 cho iPad.

Phương pháp đặt lệnh mới

Phương pháp đặt lệnh thị trường

Từ màn hình bảng giá của MT4/MT5 iPad, bạn chạm vào cặp tiền bạn muốn đặt lệnh mới → chạm vào “Giao dịch".

ipad MT4

Sau khi xác định khối lượng giao dịch và chạm vào “Bán" hoặc “Mua", lệnh thị trường sẽ được thực hiện (ngay lập tức được thực hiện theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm đó).

Màn hình đặt lệnh thị trường MT4 iPad

Chỉ với thao tác đơn giản trên, bạn đã hoàn thành việc đặt lệnh thị trường.

Phương pháp đặt lệnh chờ

Tương tự như lệnh thị trường, bạn chạm vào cặp tiền từ màn hình bảng giá → chạm vào “giao dịch" để mở màn hình đặt lệnh.

MT4 iPad

Chạm vào “Vào lệnh ngay lập tức", “Buy Limit", “Sell Limit", “Buy Stop" và “Sell Stop" sẽ được hiển thị, chọn phương thức đặt hlệnh mong muốn.

Màn hình đặt lệnh chờ

Loại lệnh
  • Vào lệnh ngay lập tức: Lệnh thị trường
  • Buy Limit: Mua giới hạn
  • Sell Limit: Bán giới hạn
  • Buy Stop: Dừng mua
  • Sell Stop: Dừng bán

Nhập giá muốn đặt lệnh vào mục “giá", quyết định khối lượng giao dịch, chạm vào nút “Địa điểm (Đặt)", lệnh giới hạn/dừng (lệnh chờ) sẽ được thực hiện.

Màn hình đặt lệnh chò

Như vậy, bạn đã hoàn thành việc đặt lệnh chờ.

Phương pháp cài đặt cắt lỗ và chốt lời

Bạn có thể đặt lệnh chờ cắt lỗ và chốt lời cùng lúc với đặt lệnh mới. Nếu một trong 2 lệnh được đóng, lệnh còn lại sẽ bị hủy.

Tại màn hình đặt lệnh mới, bạn nhập giá cắt lỗ vào “cắt lỗ" và nhập giá chốt lời vào “chốt lời", sau đó chạm vào nút “Địa điểm (Đặt)".

Màn hình đặt lệnh đóng lệnh chờ

Như vậy, bạn đã hoàn thành việc đặt lệnh IFO.

Bạn cũng có thể đặt ngày hết hạn của lệnh từ trường ngày hết hạn.

Phương pháp đặt lệnh đóng

Phương pháp đóng lệnh thị trường

Chạm và giữ lệnh bạn muốn đóng → chạm vào “Đóng" để hiển thị màn hình đóng lệnh.

Màn hình đóng lệnh thị trường

Khi chạm vào nút “Close with…", lệnh sẽ được đóng tức thì với giá thị trường.

Màn hình đóng lệnh thị trường

Như vậy, bạn đã hoàn thành việc đóng lệnh thị trường.

Lệnh sẽ được đóng tức thì mà không có màn hình xác nhận.

Phương pháp đóng lệnh chờ

Chạm và giữ lệnh bạn muốn đóng → chạm vào “Sửa" để hiển thị màn hình thay đổi lệnh.

Màn hình thay đổi lệnh

Nhập giá cắt lỗ trong “Cắt lỗ" và giá chốt lời trong “Chốt lời", sau đó chạm vào nút “Sửa lệnh". Bạn cũng có thể nhập một trong hai.

Màn hình sửa lệnh

Như vậy, bạn đã hoàn thành việc đóng lệnh chờ.