Phương pháp thêm và sắp xếp cặp tiền tệ MT4/MT5 trên iPad

Để thêm và hiển thị các cặp tiền tệ mong muốn trên ứng dụng MT4/MT5 iPad, hãy chạm vào biểu tượng +, sau đó chạm vào dấu + của cặp tiền tệ mong muốn từ mỗi nhóm để hiển thị trên màn hình bảng giá.

Các cặp tiền không cần thiết có thể được ẩn khỏi màn hình bảng giá bằng cách chạm vào ký hiệu cây bút → kiểm tra các cặp tiền bạn muốn ẩn → chạm vào biểu tượng thùng rác.

Bài viết này giới thiệu phương pháp hiển thị và ẩn hiển thị các cặp tiền tệ trên MT4 và MT5 cho iPad.

Phương pháp hiển thị thêm cặp tiền tệ

Bước 1. Chạm vào “biểu tượng dấu +" từ bảng giá

Sau khi đăng nhập vào MT4 cho iPad, bạn chạm vào “Biểu tượng bảng giá" từ menu bên trái để di chuyển đến màn hình bảng giá, sau đó chạm vào “biểu tượng dấu +" ở trên cùng bên phải của màn hình bảng giá.

Màn hình bảng giá MT4 ipad

Bước 2. Tìm kiếm cặp tiền tệ mong muốn

Mỗi cặp tiền được chứa trong mỗi nhóm, vì vậy hãy tìm kiếm cặp tiền bạn muốn hiển thị.

Màn hình thêm biểu tượng MT4 ipad

Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm một cặp tiền tệ bằng cách nhập cặp tiền tệ trong “biểu tượng tìm kiếm" trên màn hình.

Ví dụ: khi tìm kiếm “EUR", danh sách các cặp tiền tệ dựa trên EUR sẽ được hiển thị.

Màn hình tìm kiếm biểu tượng MT4 ipad

Bước 3. Chạm vào cặp tiền tệ mong muốn

Từ danh sách cặp tiền tệ được hiển thị, chạm vào biểu tượng dấu + bên cạnh cặp tiền tệ mong muốn để thêm vào màn hình bảng giá.

Danh sách cặp tiền tệ MT4 ipad

Khi chạm vào cặp tiền tệ đó sẽ biến mất khỏi màn hình, tuy nhiên bạn có thể kiểm tra lại cặp tiền tệ đó có hiển thị không khi quay lại màn hình bảng giá.

Bằng cách lặp đi lặp lại thao tác trên, bạn có thể thêm cặp tiền tệ mong muốn vào màn hình bảng giá.

Phương pháp ẩn hiển thị cặp tiền tệ trên màn hình bảng giá

Chạm vào ký hiệu “cây bút" hiển thị ở phía trên bên trái của màn hình bảng giá.

Ký hiệu cây bút MT4 ipad

Đánh dầu tích vào mục của cặp tiền bạn muốn xóa và chạm vào biểu tượng “thùng rác" ở phía trên bên phải màn hình bảng giá.

Ẩn hiển thị cặp tiền tệ MT4 ipad

Với thao tác đơn giản trên, bạn có thể ẩn hiển thị cặp tiền tệ từ màn hình bảng giá.

Phương pháp sắp xếp cặp tiền tệ trên màn hình bảng giá

Nhấn và giữ biểu tượng bên phải của cặp tiền bạn muốn sắp xếp và vừa giữ vừa di chuyển nó đến vị trí ưa thích của bạn.

Sắp xêp cặp tiền tệ MT4 ipad

Bằng cách lăp đi lặp lại thao tác trên, bạn có thể sắp xếp điều chỉnh tự do các cặp tiền tệ trên màn hình bảng giá.

Có thể hiển thị chi tiết bảng giá

Bằng cách chạm vào “Cài đặt cao cấp" trên màn hình bảng giá, bạn có thể chuyển sang hiển thị chi tiết giờ, spread, giá cao và giá thấp.

Vì Spread được hiển thị, do đó thông thường sẽ tiện lợi hơn nếu bạn hiển thị ở chế độ cài đặt cao cấp.

Cài đặt cao cấp MT4 ipad

Spread: 18 có nghĩa là 1.8 pips.

Trường hợp tỷ giá hối đoái trên màn hình bảng giá không chạy vẫn là 0

Khi ứng dụng MT4/MT5 được khởi động lần đầu tiên, tỷ giá hối đoái không được hiển thị và biểu đồ có thể không di chuyển, tuy nhiên điều này là do mất thời gian để đọc dữ liệu trong lần đầu tiên.

Tỷ giá hối đoái không chạy ipad mt4

Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn đợi khoảng 1 phút, dữ liệu tỷ giá sẽ được đọc và màn hình bảng giá sẽ di chuyển, nhưng nếu nó không di chuyển sau 1 phút, hãy chạm vào màn hình “Trafic" của màn hình.

Trafic ipad mt4

Vì kết nối bị ngắt, do đó bạn hãy chạm vào “hiện diện".

nút online mt4 ipad

Chạm vào nút “hiện diện", tỷ giá hối đoái của màn hình bảng giá chạy bình thường trở lại.

ipad mt4

Ngoài giờ giao dịch, tỷ giá hối đoái không hoạt động.