Phương pháp sử dụng dải bollinger

Dải bollinger là một đường (dải) cho thấy độ lệch chuẩn giữa cùng kỳ trên và dưới đường trung bình động, và là một chỉ số kỹ thuật được tạo ra bởi nhà đầu tư Hoa Kỳ John Bollinger vào đầu những năm 1980.

Dải bollinger được sử dụng để phán đoán giao dịch hoặc sự biến động dựa theo lý thuyết thống kê rằng hầu hết giá nằm trong dải Bollinger. Giao dịch thuận chiều là cách sử dụng chính xác hơn giao dịch ngược chiều.

Bài viết này sẽ giới thiệu cách nhìn dải Bollinger và cách sử dụng chính xác Bollinger.

Phương pháp hiển thị dải Bollinger

Các bước hiển thị dải Bollinger trên MT4/MT5 cho PC

Từ khung “cửa sổ dịch chuyển" bên trái màn hình MT4/MT5, chọn “chỉ số → xu hướng → Bollinger Bands", kéo và thả chỉ số đến biểu đồ bạn muốn áp dụng. (là thao tác vừa nhấn giữu chuột trái vừa di chuyển sau đó nhả chuột trái.)

Các bước hiển thị Bollinger

Màn hình cài đặt của dải bollinger sẽ được hiển thị, vì vậy bạn có thể thay đổi phần “chu kỳ", “độ lệch" và “dáng" sau khi thay đổi xong nhấp chuột chọn OK.

màn hình cài đặt dải Bollinger

Ví dụ cài đặt dải bollinger
 • Chu kỳ: 5, 7, 10, 14, 100,…
 • Độ lệch: 1, 2, 3 (Hiển thị từng cài đặt với 3 cài đặt)
 • Dáng: Cách hiển thị màu và đường mong muốn

Phương thức sử dụng cơ bản của Bollinger là hiển thị 3 độ lệch với độ lệch 1 (1σ), độ lệch 2 (2σ), độ lệch 3 (3σ).

Vì vậy, độ lệch của dải Bollinger được cài đặt thành 1, 2 và 3 tương ứng sao cho 3 dải Bollinger được hiển thị.

Sẽ tốt hơn nếu chu kỳ của dải Bollinger giống với đường trung bình động ngắn hạn mà bạn thường sử dụng. Giá trị tham khảo để đặt chu kỳ của đường trung bình động được giới thiệu trong bài viết sau về cách sử dụng đường trung bình động.

Bằng cách đặt vị trí độ lệch từ 1 đến 3, dải bollinger từ 1σ đến 3σ có thể được hiển thị trên biểu đồ.

dải bollinger

Nếu bạn muốn xóa Bollinger Band, bạn có thể xóa nó bằng cách nhấp chuột phải vào biểu đồ → chọn “các công cụ hỗ trợ" → chọn “Bollinger bands" → nhấp vào nút xóa.

xóa dải bollinger

Các bước hiển thị dải bollinger trên MT4/MT5 cho smartphone

Mở màn hình biểu đồ trên “tab biểu đồ" của ứng dụng MT4/MT5, chạm vào biểu tượng “f" trên màn hình biểu đồ → chạm vào “cửa sổ chính" từ màn hình chỉ số.

hiển thị dải bollinger MT4 smartphone

Chạm vào “Bollinger Bands" trên màn hình “thêm chỉ số", màn hình cài đặt sẽ hiển thị, vì bậy bạn có thể thay đổi 3 vị trí “chu kỳ", “độ lệch" và “kiểu", sau khi thay đổi xong bạn nhấp chuột chọn nút “Xong".

màn hình cài đặt dải bollinger trên ứng dụng MT4

Với thao tác chạm trên, bạn đã hoàn tất việc hiển thị dải bollinger lên biểu đồ của ứng dụng MT4/MT5 cho smartphone.

Phép tính của dải bollinger

Phép tính của dải bollinger được tính như sau:

Thay vì tự mình tính toán, các dải bollinger được tính tự động và hiển thị trên biểu đồ.

Phép tính của dải bollinger

σ=√(chu kỳ × tổng các bình phương của giá đóng trong chu kỳ – tổng các bình phương của giá đóng trong chu kỳ) ÷ (chu kỳ × (chu kỳ-1))

 • Đường ±1σ: giá trị đường trung bình động ± độ lệch tiêu chuẩn
 • Đường ±2σ: giá trị đường trung bình động ± 2 × độ lệch tiêu chuẩn
 • Đường ±3σ: giá trị đường trung bình động ± 3 × độ lệch tiêu chuẩn

Phương thức giao dịch sử dụng dải bollinger

Các phương thức giao dịch sử dụng dải bollinger có thể được chia thành 4 phương thức sau.

 • ngược chiều từ ngoài dải sử dụng thống kê
 • Squeeze (thu hẹp)
 • Expansion (mở rộng)
 • Walking The Bands (đi bộ trên vành đai)

1. Phương pháp giao dịch dựa theo giao dịch ngược chiều từ ngoài dải

Bollinger Bands, có thể áp dụng lý thuyết phân bổ chính thức vào giao dịch.

Khi sử dụng thống kê học dựa trên sự biến động giá trong quá khứ, xác suất giá nằm trong “giá trung bình + độ lệch tiêu chuẩn (±1σ)" là 68.26%, xác xuất giá nằm trong “gấp 2 lần giá trung bình ± độ lệch tiêu chuẩn (±2σ)" là 95.44%, xác suất giá nằm trong “gấp 3 lần giá trung bình ± độ lệch tiêu chuẩn (±3σ)" là 99.73%.

tóm tắt dải bollinger

Xác suất tùy vào độ lệch tiêu chuẩn

độ lệch tiêu chuản = σ (xích ma)

 • Xác xuất giá tồn tại trong khoảng “-1σ" ~ “+1σ" là 68.26%
 • Xác xuất giá tồn tại trong khoảng “-2σ" ~ “+2σ" là 95.44%
 • Xác xuất giá tồn tại trong khoảng “-3σ" ~ “+3σ" là 99.73%

Nói cách khác, ngoài phạm vi này là một giá trị bất thường trong thống kê, do đó, nó sẽ được quyết định giao dịch ngược chiều dựa trên ý nghĩ rằng giá cuối cùng sẽ nằm trong dải.

ví dụ giao dịch của dải bollinger

Như ví du giao dịch trên, đặt lệnh bán khi có giá nằm ngoài dãi bolliger +2σ và đặt lệnh mua khi có giá nằm ngoài dãi bolliger -2σ. Có thể đóng lệnh trên đường trung tâm tiêu chuẩn.

Phương pháp giao dịch

Trong thị trường giá biến động nhất định, bạn có thể kiếm lời bằng cách giao dịch ngược chiều từ ngoài dải ±2σ.

2. Cách giao dịch dựa trên Squeeze (thu hẹp)

Squeeze (thu hẹp) là, biến động mà độ rộng trên dưới của dải bị thu hẹp. Khi biến động trở nên nhỏ hơn so với biến động của quá khứ, nó sẽ trở thành mô hình của Squeeze.

Squeeze

Trong mô hình Squeeze, biên độ giao động giá là rất nhỏ, vì vậy so với việc đặt lệnh mới, bạn sẽ kiếm lời bằng giao dịch thuận chiều tại thời điểm biên độ của dãi mở rộng ở lần tiếp theo.

Hơn nữa, nó cũng trở thành điểm đóng lệnh trong trường hợp có lệnh.

ví dụ giao dịch dựa trên Squeeze

Như ví dụ giao dịch trên, bạn có thể đặt lệnh mới trong khu vực thu hẹp, sau đó mua bán theo hướng mở rộng tại điểm biên độ dãi mở rộng ở lần tiếp theo.

Phương pháp giao dịch

Thu lợi nhuận bằng cách giao dịch thuận chiều tại thời điểm biên độ dải mở rộng ở lần tiếp theo.

3. Cách giao dịch dựa trên Expansion (mở rộng)

Expansion (mở rộng) là, biến động mà biên độ trên dưới của dãi . Khi xác xuất biến động lớn hơn xác xuất biến động của quá khứ, nó sẽ trở thành mô hình của Expansion.

Expansion

Expansion có giá biến động lớn, sẽ dễ dàng kiếm lời bằng giao dịch thuận chiều tại điểm biên độ của dãi mở rộng vì giao dịch ngược chiều có khuynh hướng rủi ro cao.

Expansion có giá biến động lớn, sẽ dễ dàng kiếm lời bằng giao dịch thuận chiều tại điểm biên độ của dải mở rộng vì giao dịch ngược chiều có khuynh hướng rủi ro cao.

Ví dụ giao dịch dựa trên Expansion

Như ví dụ giao dịch trên, bạn có thể đặt lệnh mua theo hướng mở rộng tại thời điểm biên độ của dãi mở rộng.

Phương pháp giao dịch

Kiếm lời bằng cách giao dịch thuận chiều theo hướng biên độ của dãi mở rộng tại thời điểm mở rộng từ thu hẹp.

4. Cách giao dịch dựa trên Walking The Bands (đi bộ trên vành đai)

Walking The Band là, mô hình giá vừa biến động trong dãi ±1σ~±2σ vừa tạo xu hướng. Nó được đặt tên là Walking The Bands là vì trông nó giống như đi bộ trên vành đai.

Walking The Bands

Đối với mô hình đi bộ trên vành đai đang trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm bạn có thể kiếm lời bằng cách giao dịch thuận chiều đặt lệnh tại ±1σ dọc theo xu hướng và đóng lệnh tại vùng lận cận ±2σ.

ví dụ giao dịch dựa trên Walking The Bands

Như ví dụ giao dịch trên, bạn có thể đặt lệnh mua tại +1σ và đóng tại vùng lận cận +2σ.

Phương pháp giao dịch

Kiếm lời bằng giao dịch thuận chiều theo hướng xu hướng từ +1σ đến +2σ (Hoặc từ -1σ đến-2σ).

Tóm tắt phương pháp sử dụng dải bollinger

 • Bolliger bands là chỉ số phân tích kỹ thuật áp dụng thống kê học
 • Phát minh ra dải bollinger để sử dụng theo cách giao dịch nghiêng về thuận chiều hơn là ngược chiều
 • Tốt hơn nếu sử dụng chu kỳ tương đương với đường trung bình động
 • 4 phương pháp giao dịch chủ yếu sử dụng dải bollinger
 • ├ 1. Phương pháp giao dịch ngược chiều từ ngoài dãy
 • ├ 2. Phương pháp giao dịch dựa trên Squeeze
 • ├ 3. Phương pháp giao dịch dựa trên Expansion (mở rộng)
 • └ 4. Phương pháp giao dịch dựa trên Walking The Bands

Nhà phát minh ra bolliger band, đã đề ra bolliger bands để sử dụng theo cách giao dịch nghiêng về thuận chiều hơn là ngược chiều, vì vậy cách giao dịch khuyên dùng bạn nên sử dụng là squeez, expansion, walking the bands.