Thông báo giờ giao dịch cuối năm 2019 và đầu năm 2020 của XM

Thông báo cuối năm và đầu năm XM

Giờ giao dịch và giờ hỗ trợ khách hàng tiếng Việt cuối năm 2019 và đầu năm 2020 của XM công ty Forex nước ngoài được thể hiện ở dưới đây.

Giờ giao dịch cuối năm 2019 và đầu năm 2020

Giờ hỗ trợ khách hàngGiờ giao dịch Forex
24/12/2019 (thứ 3)Nghỉ sớm 20:00Nghỉ sớm 18:50
25/12/2019 (thứ 4)NghỉNghỉ
26/12/2019 (thứ 5)Bình thườngMở muộn 09:05
27/12/2019 (thứ 6)
~
28/12/2019 (thứ 7)
Bình thườngBình thường
29/12/2018 (chủ nhật)
~
30/12/2019 (thứ 2)
Nghỉ
(Vì thứ 7, chủ nhật)
Nghỉ
(Vì thứ 7, chủ nhật)
31/12/2019 (thứ 3)Nghỉ sớm 20:00Nghỉ sớm 18:50
01/01/2020 (thứ 4) Nghỉ Nghỉ
02/01/2020 (thứ 5)Bình thườngMở muộn 09:05

Ngoài Forex, bạn có thể kiểm tra giờ giao dịch của các sản phẩm khác từ tin tức của trang web chính thức XM.

Không thể sử dụng MT4/MT5 trong lúc thị trường đóng cửa. (Không thể đăng nhập, kết nối và giao dịch)

Nội dung này, sẽ được gửi đến địa chỉ email của người mở tài khoản thực XM đã đăng ký khi mở tài khoản XM.

Chú ý độ mở rộng Spread

Trong kỳ nghỉ cuối năm và năm mới, số lượng người tham gia thị trường giảm và khối lượng giao dịch của toàn thị trường nói chung giảm mạnh.

Khi toàn bộ khối lượng giao dịch của thị trường giảm, hãy lưu ý rằng tỷ giá hối đoái không biến động lớn (hoặc nó đột ngột biến động do tình hình kinh tế biến động đột ngột) và có xu hướng mở rộng spread.